Τρίτη 29 Απριλίου 2014

Διορία μέχρι τις 25 Ιουνίου στους ξένους επενδυτές για να καταβάλουν φόρο για μετοχές και ομόλογα

 
Διορία μέχρι τις 25 Ιουνίου δίνει το υπουργείο Οικονομικών σε αλλοδαπούς επενδυτές χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα που απέκτησαν εισόδημα από ελληνικές μετοχές, ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ή ομόλογα ελληνικών εταιρειών, προκειμένου να υποβάλουν δήλωση και να αποδώσουν το φόρο. 
Ειδικότερα, εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρη διευκρινίζει για το ζήτημα αλλοδαπών επενδυτών χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, οι οποίοι αποκτούν εισόδημα από τη μεταβίβαση κινητών αξιών τα εξής:
-Οφειλόμενος φόρος για τα ποσά της υπεραξίας που αποκτήθηκαν από αλλοδαπούς δικαιούχους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας, όταν δεν έχει μεσολαβήσει ημεδαπός φορέας πληρωμής ώστε να έχει προβεί σε παρακράτηση φόρου, θα πρέπει να αποδοθεί από τον ίδιο τον δικαιούχο.
-Η απόδοση του φόρου θα γίνει εφάπαξ με υποβολή δήλωσης έως τις 25 Ιουνίου 2014. Ο αλλοδαπός δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίζει βεβαίωση του αρμόδιου αλλοδαπού φορέα πληρωμής, επίσημα μεταφρασμένη, από την οποία να προκύπτει το ποσό του κεφαλαιακού κέρδους που απέκτησε. Τα ίδια ισχύουν και όταν έχει μεσολαβήσει ημεδαπός φορέας πληρωμής, αλλά όμως οι μεταβιβάσεις των τίτλων είχαν λάβει χώρα μέσω συλλογικών λογαριασμών πελατείας που τηρούνται ανά αλλοδαπό θεματοφύλακα και όχι ατομικά ανά επενδυτή.
-Η παρακράτηση φόρου θα γίνεται με συντελεστή 20% όταν ο δικαιούχος είναι φυσικό και με συντελεστή 33% όταν ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο.
-Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πραγματικός δικαιούχος (beneficial owner) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει Σύμβαση Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος αυτός μπορεί να επικαλεστεί τις ευνοϊκότερες διατάξεις της οικείας σύμβασης με την υποβολή στην αρμόδια εφορία  της σχετικής αίτησης, δεόντως συμπληρωμένης, καθώς και υπογεγραμμένης και σφραγισμένης από την αρμόδια αλλοδαπή φορολογική Αρχή.
-Οι αλλοδαποί δικαιούχοι που δε διαθέτουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα θα υποχρεούνται να ορίσουν φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα.
Newsroom ΔΟΛ
πηγη:news.in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο