Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβούλιου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την   27 – 06 – 2013, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200),σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:...   Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με τη λειτουργία της Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).
2.         Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).
3.         Ενημέρωση σχετικά με την ακτοπλοϊκή σύνδεση με Ιόνια νησιά (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).
4.         Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαχ/σης Στερ. Αποβλήτων της 4ης  Γ.ΕΝ. Αιτωλ/νίας (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).
5.         Έγκριση παραχώρησης δημοτικού ακινήτου σε Δ.Ε. Αιτωλικού (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).
6.         Έγκριση περιοδικής παραχώρησης του δημοτικού ανοιχτού θεάτρου σε Δ.Ε. Αιτωλικού (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).
7.         Έγκριση των εκδηλώσεων “Φεστιβάλ Οινιαδών 2013” (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
8.         Έγκριση προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοιν. Επιχ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου  2013(εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημ. Σύμβουλος).
9.         Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 131/2013 απόφασής μας σχετικά με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Αιτωλ/νίας στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου και σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου”  (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
10.    Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί επέκτασης σχεδίου πόλεως σε πολεοδομική ενότητα Αγ. Λαζάρου (εισηγητής κ.Μαστρανδρέου Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
11.    Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί καθορισμού κοινοχρήστων χώρων για πώληση εποχιακών προϊόντων (εισηγητής κ.Μαστρανδρέου Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
12.    Έγκριση μετακινήσεων κ.κ. Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στην Ελλάδα (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
13.    Έγκριση απολογισμού των Σχολικών Επιτροπών Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ι Π Μεσολογγίου  από 1-1-2012 έως 31-12-2012 (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
14.    Έγκριση απολογισμού των Σχολικών Επιτροπών Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ι Π Μεσολογγίου  από 1-1-2011 έως 31-8-2011 (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
15.    Έγκριση παραχώρησης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου για την μεταφορά και στέγαση του προγράμματος “ΚΔΑΠ” (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημ. Σύμβουλος).
16.    Έγκριση των εκδηλώσεων “Τουρνουά Beach volley 2013” (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
17.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής “Προμήθεια τρακτέρ και καταστροφέα” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
18.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γουριάς” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
19.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Διαμόρφωση πεζόδρομου στη Κατοχή” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
20.    Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί καθορισμού κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση τεντών και σκιάστρων (εισηγητής κ.Μαστρανδρέου Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
21.    Εξέταση αιτήματος για αναπροσαρμογή μισθώματος κυλικείου (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
22.    Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2013 (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
23.    Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί καθορισμού κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση τεντών και σκιάστρων (εισηγητής κ.Μαστρανδρέου Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
24.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Παιδικές Χαρές Μεσολογγίου Σταμνάς Κατοχής και Μάστρου Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
25.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Ανάπλαση Κεντρικής Οδού Αιτωλικού (Α΄Φάση)”(εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
26.    Έγκριση παράδοσης μηχανολογικού εξοπλισμού Χ.Υ.Τ.Α. 4ης Γ.ΕΝ. Ν. Αιτωλ/νίας (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
27.    Έγκριση εκδηλώσεων για το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγ. Παρασκευής Νεοχωρίου (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
28.    Έγκριση εκδηλώσεων “Αντάμωμα Σαρακατσαναίων” (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
29.    Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αποζημιώσεις – απαλλοτριώσεις σχεδίου πόλεως(εισηγητής κ.Μαστρανδρέου Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ν. Κασσαβέτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο