Τρίτη 25 Ιουνίου 2013

Με τέσσερις νέες ειδικότητες θα λειτουργήσει η ΕΠA.Σ. Μεσολογγίου

   Με τέσσερις νέες ειδικότητες θα λειτουργήσει για το σχολικό έτος 2013-2014 η ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ Μεσολογγίου (Πάροδος Σταυροπούλου, τηλ 26310 51013, 55788). Στις ειδικότητες αυτές θα εισαχθούν συνολικά 75 μαθητές – τριες........Ειδικότητες της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Μεσολογγίου:

1)     Μαγειρικής Τέχνης (25 μαθητές - τριες)
2)     Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ (25 μαθητές - τριες)
3)     Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων (25 μαθητές - τριες)
4)     Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (15 μαθητές – τριες)

          Οι πιο πάνω σχολές ανήκουν στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (Ν.3475/06) είναι ΕΠΑ.Σ. που λειτουργούν με το σύστημα Μαθητείας, η φοίτηση σ' αυτές διαρκεί δύο (2) χρόνια (4 εξάμηνα) και παρέχεται εντελώς δωρεάν.
     Οι αιτήσεις των υποψηφίων για την ειδικότητα της επιλογής τους ξεκινούν από τις 17/06/2013 και λήγουν στις 30/08/2013, τις εργάσιμες μέρες και το ωράριο λειτουργίας της σχολής για τις αιτήσεις είναι από 8:30 έως και 15:00.

            Δικαίωμα εγγραφής στην Α' τάξη έχουν όσοι κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α' Τάξης Λυκείου Γενικού ή Επαγγελματικού ή Α' Τάξης ΤΕΕ ή Α' Τάξης Εσπερινών Γενικών Λυκείων ή ΤΕΛ ή Ενιαίων Λυκείων ή είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ, ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί τα έτη 1990 έως 1997 (έως 23 ετών).

Η αίτηση εγγραφής θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
1)  Τίτλος σπουδών (πρωτότυπο ή φωτοτυπία επικυρωμένη) ή Πιστοποιητικό Σπουδών ή οποιονδήποτε άλλο σχολικό τίτλο που να αποδεικνύει τη μαθητική κατάσταση του υποψηφίου.
2)     Πιστοποιητικό γέννησης (Δήμου ή Κοινότητας) ή επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας.
3)         Εκκαθαριστικό εφορίας κηδεμόνα
4) Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του τελευταίου τριμήνου της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (για τους πολύτεκνους)
5)     2 φωτογραφίες

            Η επιλογή των μαθητών γίνεται με το βαθμό Τίτλου Σπουδών και με κοινωνικά κριτήρια. Εάν κατά την ως άνω περίοδο υποβολής αιτήσεων προκύψει αριθμός αιτήσεων υποψηφίων μεγαλύτερος του προβλεπόμενου από την εγκύκλιο αριθμού, τότε θα ακολουθηθεί διαδικασία επιλογής και έκδοσης αποτελεσμάτων, μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα:
1)     Άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας με την απόκτηση Πτυχίου Επιπέδου ΙΙΙ
2)     Εγγραφής στην Β' Τάξη Επαγγελματικού Λυκείου
3)     Εγγραφής στο Γ' εξάμηνο των ΙΕΚ, αντίστοιχης ειδικότητας.

Ο Διευθυντής της Σχολής   

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο