Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013

Πρόσκληση τακτικού Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου

Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού   Συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου καλεί σε  Τακτική  Δημόσια Συνεδρίαση  την τριακοστή  (30η)  του Μηνός Ιουνίου του έτους 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του  Ν. 3852/2010, για  λήψη  Απόφασης στα κάτωθι  θέματα :.....1.Έγκριση  Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων.
    (Εισηγήτρια κα Καραπάνου- Κολοβού Ευθυμία).

2. Έγκριση Κανονισμού Παραχώρησης της απλής χρήσης Κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού –
     παραλίας.     (Εισηγήτρια κα Καραπάνου- Κολοβού Ευθυμία).

3.  Καθορισμός χώρων (Αιγιαλού – Παραλίας) και παραχώρηση της απλής χρήσης αυτών , για
    το έτος 2014.     (Εισηγήτρια κα Καραπάνου- Κολοβού Ευθυμία).

4. Γνωμοδότηση επί αιτήσεων- καταγγελιών κου Κατσαμπούρη Γεώργιου περί περιπτέρου
  στην πόλη του Αστακού.    (Εισηγήτρια κα Καραπάνου- Κολοβού Ευθυμία).

5. Αναγνώριση οφειλής   Δήμου Ξηρομέρου  σε  χρηματικές απαιτήσεις  Κωνσταντίνου Δρακά  του
    Ανδρέα επί αγωγών του  (αρ.πραξ.κατ. ΤΜ 124/2013, 13/2013 και  21/01/2013  και14/2013). 
    (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα).

6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: « Ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων»
     πρώην Δήμου Φυτειών.

7.  Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013.
     (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα).

8. Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμων υγειονομικού υλικού για την
     κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ξηρομέρου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός
     Περιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου».
     (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα).

9. Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων  μηχανημάτων  για την
     κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ξηρομέρου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός
     Περιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου».
     (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα).

10. Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας ειδών καθαριότητας  για την κάλυψη των αναγκών των
       υπηρεσιών του Δήμου Ξηρομέρου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός Περιβάλλον και Αθλητισμός,
       Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου».
       (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα).

11. Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας ειδών για τα έξοδα λειτουργίας συσσιτίων  για την κάλυψη
       των αναγκών των του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός Περιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και
       Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου».
       (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα).

12. Αγορά ακινήτου (οικοπέδου) για κατασκευή πλατείας στον οικισμό «Πηγάδια» της
      Τ.Κ. Στρογγυλοβουνίου.          (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα).

13. Αγορά οικοπέδου, ως βοηθητικού χώρου, στο νεκροταφείο της Τ.Κ. Φυτειών.
      (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα).

14. Αγορά ακινήτου μετά γεωτρήσεως για εμπλουτισμό της ύδρευσης της Τ.Κ. Αρχοντοχωρίου.
      (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα).
                                                                                              

  Ο Πρόεδρος                                                                                                                                 Παπαναστάσης Στυλιανός

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Πυθαγόρας Σαμαράς  προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.     κα. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά – Ενταύθα
2.     κα. Ευθυμία Χ. Καραπάνου-Κολοβού – Αγρίνιο                           
3.     κ. Φώτιο Π. Λιβάνη – Ενταύθα                                          
4.     κ. Ιωάννη Α. Ζορμπά – Αθήνα                                          
5.     κ. Ανδρέα Α. Μαγγίνα – Ενταύθα                                      
6.     κ. Σπύρο Γ. Λυμπεράτο – Ενταύθα                                     
7.     κ. Ζώη Χ. Μητσάνη – Ενταύθα                                                 
8.     κ. Νικόλαο Β. Μπίτα – Παλαιομάνινα
9.     κ. Γιώτη Αλέξανδρο - Ενταύθα                                                                     
10.  κ. Σπύρο Θ. Λύτρα –  Ενταύθα                                            
11.  κ. Ηλία Α. Ταμπάκη –   Πειραιάς                                              
12.  κ. Σπύρο Α. Καϋμενάκη – Μύτικας
13.  κ. Μουρκούση Βασίλειο – Κανδήλα                                                                     
14.  κ. Παναγιώτη Ε. Γαζέτα – Ενταύθα                                                    
15.  κ. Αναστάσιο Χ. Κατσιπάνο –  Αγρίνιο                               
16.  κ. Ιωάννη Γ. Λύτρα –  Αγρίνιο                                             
17.  κ. Κων/νο Β. Κυριάκο – Βασιλόπουλο                                     
18.  κ. Κων/νο Θ. Μπαμπούρη – Ενταύθα                                  
19.  κ. Απόστολο Π. Ντίνο – Ενταύθα   
20.  κ. Κων/νο Ι. Λαϊνά – Ενταύθα
21.  κ. Κατσαούνη Ελευθέριο- Μύτικα
22.  κ. Ερωτόκρ. Π. Γαλούνη - Αρχοντοχώριο
23.  κ. Θωμά Ι. Ρετούλη - Αρχοντοχώριο
24.  κ. Παναγιώτη Ι. Τζαχρήστα - Φυτείες
25.  κ. Παντελή Κ. Ψηλό - Φυτείες
26.  κ. Γεράσιμο Δ. Βότση -  Ενταύθα

ΚΟΙΝ/ΣΗ:
-                      Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Αστακού.
-                      Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων.
-                      Προϊστάμενο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
κο Μασσαλή ΓεώργιοΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο