Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

Διευκρινίσεις για το νερό ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Αγρινίου

          Τις τελευταίες μέρες τοπικά ΜΜΕ στο Αγρίνιο έφεραν στη δημοσιότητα θέμα που αφορά στην τιμολογιακή πολιτική  έτους 2013 της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Αγρινίου (ΔΕΥΑΑ). Πιο συγκεκριμένα δημοσιεύτηκε ότι,  η ΔΕΥΑΑ σε αντικατάσταση του ειδικού τέλους  80% (Ν. 1069/1980, ΦΕΚ Α-191) που δεν ανανεώθηκε από την πολιτεία, προχώρησε σε αύξηση ίσου ποσοστού ενσωματωμένη στην τιμή του νερού..........        Η Δημοτική Οργάνωση ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Αγρινίου ζήτησε και παρέλαβε Απόσπασμα από το πρακτικό της 15ης/2012 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ, όπου υπάρχει η σχετική απόφαση (69/2012). Στην απόφαση αυτή φαίνεται όντως ότι το ειδικό τέλος 80% αποφασίστηκε να ενσωματωθεί στην τιμή του νερού,  με το επιχείρημα ότι «λόγω των συνθηκών που βιώνουμε ως έθνος έχει καθυστερήσει  η σχετική νομοθετική ρύθμιση» (διατύπωση ΔΕΥΑΑ). 
      Η  απόφαση  αυτής του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ επικυρώθηκε με απόφαση (872/2013) του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Αιτωλ/νίας).
       Θεωρούμε ότι όσοι εμπλέκονται με το ζήτημα  που ανέκυψε, οφείλουν άμεσα να το ξεκαθαρίσουν, σε ένδειξη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου γενικότερα, αλλά και ως  απόλυτη υποχρέωση προς όλους  τους Δημότες ,  που ιδιαίτερα στη δεδομένη συγκυρία αντιμετωπίζουν τεράστιες  δυσκολίες  ή και αδυνατούν  να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
      Η Δημοτική  Αρχή να επιληφθεί σχετικά για το σύνολο της υπόθεσης και να δοθούν από τους  με θεσμική ευθύνη  αρμόδιους  οι απαραίτητες πειστικές  διευκρινίσεις .


Γραφείο τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο