Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Όχι μόνο δεν υπολειτουργεί το Γ.Ε.ΜΗ, αντιθέτως υπερ – λειτουργεί

        Το Διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων στη  συνεδρίασή του στις 27/05/2013 εξέτασε, μεταξύ άλλων, και την κατάσταση  που δημιουργείται στα Επιμελητήρια από δημοσιεύματα και ανακοινώσεις παραγόντων  περί υπολειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. (Γ.Ε.ΜΗ.)
      Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει την έκπληξη και τον προβληματισμό του για την σκοπιμότητα αυτών των δημοσιευμάτων και ανακοινώσεων, και αυτό διότι, όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια αλλά αντιθέτως όλες οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.  υπερ - λειτουργούν  και οι εργαζόμενοι υπερβάλλουν εαυτόν για την επιτυχία του εγχειρήματος.  Τα ανωτέρω δεν αποτελούν ισχυρισμό συνδικαλιστικής οργάνωσης  αλλά αποδεικνύονται από   στοιχεία............Και συγκεκριμένα:
Μέσα σε 3 μήνες στήθηκε πληροφοριακό σύστημα και έγινε μετάπτωση των αρχείων 1.200.000 επιχειρήσεων από τα Μητρώα των Επιμελητηρίων στο Γ.Ε.ΜΗ.,  με αποτέλεσμα να αρχίσει η λειτουργία του και να υλοποιηθεί η μνημονιακή υποχρέωση της χώρας.
Ταυτόχρονα τέθηκε σε λειτουργία η Υπηρεσία μιας Στάσης για την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης των επιχειρήσεων. Καινοτόμος και πρωτοφανής διαδικασία για τα Δημόσια και ιδιωτικά τουλάχιστον, ελληνικά, δεδομένα. 
Μέσα σε 5 μήνες έγινε η απογραφή 147.442 Επιχειρήσεων όλων των νομικών μορφών πλην ατομικών. (31.508 Ανωνύμων Εταιρειών, 21.685 ΕΠΕ, 73.802 Ο.Ε, 19.677 Ε.Ε. και 439 Συνεταιρισμών ΠΕ.)
Μέσα σε 4 μήνες έχουν ελεγχθεί και  ταυτοποιηθεί από τις Υπηρεσίες Γ.ΕΜ.Η., 58.212 φάκελοι  απογραφέντων επιχειρήσεων.  (ποσοστό 40% περίπου).
Καθημερινά ελέγχονται και καταχωρούνται πλήθος στοιχείων για τις μεταβολές, διαγραφές  και τις συστάσεις νέων  επιχειρήσεων

Όλα τα παραπάνω επιτεύχθηκαν από τις επιμελητηριακές δομές και το μειωμένο προσωπικό των Επιμελητηρίων, παράλληλα με την εκπαίδευση, με τη διατήρηση των Πρωτοκόλλων Επωνυμιών (Μητρώων) και με την άσκηση όλων των άλλων δράσεων και αρμοδιοτήτων των Επιμελητηρίων, χωρίς καμία επιβάρυνση στο κρατικό προϋπολογισμό.
Η εφαρμογή του Γ.ΕΜ.Η πέτυχε ήδη την καθιέρωση κανόνων νομιμότητας και διαφάνειας στις συναλλαγές και ήταν επόμενο να αναδείξει χρόνια κρυμμένα προβλήματα τα οποία όμως δεν μπορούν να επιλυθούν με μεταθέσεις  ευθυνών, δημόσιες αντιπαραθέσεις, προτροπές, και υποδείξεις, ούτε είναι ικανά να ακυρώσουν το έργο που έχει επιτευχθεί
Βεβαίως, όπως κάθε καινούργια εφαρμογή, οι τυχόν δυσλειτουργίες  που παρατηρούνται πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα.
Για την υλοποίηση του τελικού στόχου, που πρέπει να είναι η απρόσκοπτη, ταχύτατη και χωρίς υψηλό κόστος εξυπηρέτηση του επιχειρηματικού κόσμου απαιτείται συνεχείς προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Κ.Ε.Ε.Ε., του Εποπτικού Συμβουλίου και των Διοικήσεων των Επιμελητηρίων αλλά και μεγαλύτερες συνέργειες και δια-λειτουργικότητα μεταξύ διαφόρων φορέων (Περιφερειακές Ενότητες, Υπουργείο Οικονομικών, και Εργασίας). 
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων (Ο.Σ.Υ.Ε) που πρωτοστάτησε στη θεσμοθέτηση του Γ.ΕΜ.Η. θα συμβάλλει και πάλι καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος              Η Γραμματέας
Μιχάλης Γ. Γιάγκας  Βούλα Γιοβανοπούλου

                                                              

Δεν υπάρχουν σχόλια: