Δευτέρα 27 Μαΐου 2013

Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας: σεμινάριο για Δημοσίους υπαλλήλους, με θέμα: «Σύνταξη δημοσίων εγγράφων με επεξεργαστές κειμένου»


         Το  Δ. Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας, ανταποκρινόμενο στο ρόλο της στήριξης και ανάδειξης δράσεων που έχουν σχέση με τον κοινωνικό χαρακτήρα της εκπ/σης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού στο πεδίο της διά βίου μάθησης, φιλοξενεί στο χώρο λειτουργίας του πενθήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για Δημοσίους υπαλλήλους, με θέμα:
   «Σύνταξη δημοσίων εγγράφων με επεξεργαστές κειμένου»,
      του οποίου την οργανωτική ευθύνη έχει το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θες/νίκης.............      Το σεμινάριο πραγματοποιείται από την Δευτέρα 27/5/2013 και λήγει την Παρασκευή 31/5/2013.

Για  το Δ. Ι.Ε.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

………………………………………
 Δ. ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ταχ. Δ/νση:   Σκαμνούλα  
Τ.Κ. – Πόλη:  48100-Πρέβεζα    
Πληροφορίες: Αναγνωστάκης Ι.       
Τηλέφωνο: 2682029066
Fax: 2682024508
e-mail:grammateia@iek-prevez.pre.sch.gr
Δικτυακός τόπος: http://iek-prevez.pre.sch.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: