Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012

ΙΧΘΥΚΑ: Η δημόσια περιουσία λεηλατήθηκε…


ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΕΛΩΟΥ Α.Ε. (ΙΧΘΥΚΑ Α.Ε.)
(Ενημερωτικό σημείωμα)

   ·Με το Προεδρικό διάταγμα 297 της 31/05/1985, συστάθηκε ως πρότυπη ερευνητική μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), μετοχικού κεφαλαίου 300 εκατ. δρχ., με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΕΛΩΟΥ Α.Ε.» και έδρα το Μεσολόγγι
      Για το σκοπό αυτό παραχωρήθηκε δημόσια έκταση 656.500 τμ και κτίριο εντός αυτής 75 τμ. έως το 2014. Στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετείχαν το ελληνικό δημόσιο (Υπουργείο Έρευνας Τεχνολογίας), με το ποσό των 172.122.000 δρχ. και η Αγροτική Τράπεζα με το ποσό των 120.000 δρχ.....
ΔΕΙΤΕ ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΟ...· Στις 18/12/1987 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 52 εκατ. δρχ, ποσό που αποκλειστικά συνεισέφερε η τότε Κοινότητα Νεοχωρίου παραχωρώντας έκταση 350 στρεμμάτων κατά κυριότητα και έκταση 979.792 τμ κατά χρήση έως το 2014.

· Εκτός των ανωτέρω εκτάσεων στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας περιλαμβάνονται:
1.  Κτίριο διοίκησης 180 τμ
2. Κτίριο έρευνας με αίθουσα συνεδριάσεων 175 τμ
3. Ιχθυογεννητικός Σταθμός 1000 τμ (με 6 δεξαμενές 40μ3, δεξαμενές γεννητόρων, γραφεία και άλλους βοηθητικούς χώρους)
4.Προπάχυνση 1000 τμ με 28 δεξαμενές των 10 μ3i
5. Κτίριο Η/Μ εγκαταστάσεων
6. Μονάδα πάχυνσης ιχθυοκλοβών με άδεια 150 τv με εγκαταστάσεις υποστήριξης στην ξηρά, κτίριο 70 τμ, μικρή αποθήκη 35τμ, φυλάκιο και λιμένας μικρών σκαφών.
7. Αυτοκίνητα και σκάφος.
·Μετά από διαδοχικές αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το 2008 το μετοχικό της κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των 5.827.941,45 €, διαιρεμένο σε 198.567 μετοχές των 29,35 € έκαστη.

· Από το 2003 και μετά όμως, η εταιρεία εισέρχεται σε κρίση και σ’ ένα καθεστώς απαξίωσης και υπολειτουργίας. Στις 26//09/2007 ζητήθηκε η υπαγωγή της εταιρείας στο άρθρο 44 λόγω των συσσωρευμένων χρεών της, τα οποία αποπληρώνονταν μέσω των συνεχών αυξήσεων του μετοχικού της κεφαλαίου. Κατ’ ουσία από το 2008 και μετά αναστέλλεται η λειτουργία της και θεωρητικά επιλέγεται η λύση της ιδιωτικοποίησης που ούτε και αυτή προχωρά.
·  Από τις 26/7/2010 η εταιρεία εισέρχεται σε καθεστώς εκκαθάρισης, που όμως μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα σε αυτό το χρονικό διάστημα τα περιουσιακά της στοιχεία να έχουν εγκαταλειφτεί και λεηλατηθεί, ενώ το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αποσυρθεί και η στοιχειώδης φύλαξη των εγκαταστάσεων της.

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
 Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Παναγιώτης Κατσούλης δήλωσε:
       Η τωρινή κατάσταση του ΙΧΘΥΚΑ απαντά με το πλέον αντιπροσωπευτικό τρόπο στο γιατί η χώρα μας έφτασε στη χρεωκοπία και γιατί εξακολουθεί να παραμένει ακόμη σε αυτή. Γιατί η δημόσια περιουσία λεηλατήθηκε και τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών, με ευθύνη του κράτους και της κεντρικής πολιτικής εξουσίας, κατασπαταλήθηκαν. Γιατί δεν υπήρξε και δεν υπάρχει αναπτυξιακό σχέδιο που να στηρίζεται στις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις. Γιατί πρυτάνευε η λογική των πελατειακών σχέσεων και της εξυπηρέτησης μικροσυμφερόντων.
        Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί και μάλιστα σε συνθήκες που η κοινωνία βιώνει τη φτώχεια και την ανεργία. Εμείς θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες όπως η σημερινή, για να προστατεύουμε να αναδείξουμε και να αξιοποιήσουμε δημόσια περιουσία
     Για το ΙΧΘΥΚΑ υποστηρίζουμε:   
1.-Άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης, με ταυτόχρονη ουσιαστική φύλαξη του χώρου και των υποδομών της εταιρείας.
2.-Καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας,  - αποτίμηση των τωρινών στοιχείων.
3.-Κατάθεση νέας πρότασης λειτουργίας και επαναχρησιμοποίησης των χώρων – εγκαταστάσεων του ΙΧΘΥΚΑ, κατόπιν διαβούλευσης, με τη συμμετοχή του δήμου, του ΤΕΙ Μεσολογγίου, επιχειρηματιών του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας και αλιέων της περιοχής.  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο