Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012

Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 13:00 το μεσημέρι, στην Βόνιτσα

       Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.-Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για «Ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών υπηρεσιών στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας».
2.-Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού δημοπρασίας εκμίσθωσης αίθουσας κτιρίου παλαιού Δημοτικού Σχολείου Παλαίρου για κυλικείο.....3.-Περί αίτησης μισθωτή του Δημοτικού περισσεύματος βοσκών στη θέση Βοϊδολίβαδο της Δ.Κ. Βόνιτσας για μείωση μισθώματος.
4.-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, περί καθορισμού τέλους Ύδρευσης Δήμου για το έτος 2013 και εφ’ εξής.
5.-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, περί καθορισμού τέλους Αποχέτευσης (εκκενώσεως βόθρων με βυτιοφόρα του Δήμου) για το έτος 2013 και εφ’ εξής.
6.-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, περί καθορισμού δικαιώματος Αποχέτευσης Πλαγιάς για το έτος 2013 και εφ’ εξής.
7.-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, περί καθορισμού τελών σύνδεσης με το δίκτυο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δημοτικής Κοινότητας Βόνιτσας για το έτος 2013 και εφ’ εξής.
8.-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, περί καθορισμού τέλους χρήσης Νεκροταφείων Δήμου για το έτος 2013 και εφ’ εξής.
9.-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, περί καθορισμού τέλους λαϊκής αγοράς για το έτος 2013 και εφ’ εξής.
10.-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, περί καθορισμού δικαιώματος εμπορίας πόσιμων υδάτων τα οποία ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου για το έτος 2013 και εφ’ εξής.
11.-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, περί καθορισμού τέλους Καθαριότητας & Φωτισμού, Κοινοχρήστων χώρων, δικαιώματος βοσκής, Άρδευσης και Τ.Α.Π., Δήμου για το έτος 2013 και εφ’ εξής.
12.-Περί καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση Ανατολικής και Δυτικής Εισόδου Βόνιτσας» το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2012 με κωδικό έργου 2012ΕΠ00100043, προϋπολογισμού δαπάνης 650.000,00 €.
13.-Περί ανάθεσης μελέτης για «Επικαιροποίηση – Συμπλήρωση επεκτάσεων σχεδίου πόλεως Βόνιτσας», προϋπολογισμού 12.000,00 €.
14.- Περί ανάθεσης μελέτης για «Διόρθωση πινάκων πράξης εφαρμογής Επεκτάσεων Σχεδίου πόλεως Βόνιτσας», προϋπολογισμού 12.000,00 €.
15.-Περί ανάθεσης μελέτης για «Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για την ανάδειξη παραλίας και Ιστορικού κέντρου Βόνιτσας», προϋπολογισμού 4.645,00 €.
16.-Περί ψηφίσεως πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο