Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012


          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Ξηρομέρου Βασίλης Μουρκούσης,  εξέδωσε πρόσκληση με την οποία συγκαλεί, σε συνεδρίαση με Δεκατέσσερα (14) θέματα στην ημερήσια διάταξη, το δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου, την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 19:00 μ.μ, στο δημαρχιακό κατάστημα στον Αστακό. 

     Στα κυριότερα θέματα συμπεριλαμβάνονται η  Λήψη απόφασης περί νομικών ενεργειών για απόδοση ευθυνών στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του τέως Δήμου Αλυζίας  σχετικά με την είσπραξη ή μη Δημοτικών Τελών για την χρονική περίοδο  από 01.01.1999 έως 31.12.2010, η έκφραση γνώμης για την δημιουργία δύο ενιαίων πλωτών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας 100 στρ. έκαστη αποτελούμενες από δύο πάρκα εκτροφής και η βελτίωση – εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Φυτειών και Χρυσοβίτσας.

      Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:....ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΡΙΘ.  14 / 2012 
O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

    Καλεί σε  Τακτική  Δημόσια Συνεδρίαση  την  Τριακοστή (30η)  του Μήνα   Σεπτεμβρίου  του έτους 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα  19.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό  Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του  Ν. 3852/2010, για  λήψη  Απόφασης στα κάτωθι  θέματα:

1.-Λήψη απόφασης περί νομικών ενεργειών για απόδοση ευθυνών στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του τέως Δήμου Αλυζίας  σχετικά με την είσπραξη ή μη Δημοτικών Τελών για την χρονική περίοδο  από 01.01.1999 έως 31.12.2010.  (Εισηγητής κος Μουρκούσης Βασίλειος).

2.-Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.  (Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος)

3.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή και διαμόρφωση εσωτερικών χώρων και Περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου  Αστακού». (Εισηγητής κος Μητσάνης Ζώης).

4.-Έκφραση γνώμης για την δημιουργία δύο ενιαίων πλωτών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας 100 στρ. έκαστη αποτελούμενες από δύο πάρκα εκτροφής η κάθε μία στις θέσεις ΒΑ Νήσου Μάκρης κ΄ΝΑ. Νήσου Μάκρης Εχινάδων Νήσων Δ. Ιθάκης Π.Ε. Κεφαλονιάς Ιθάκης που θα προκύψει από την μετατόπιση – συγχώνευση υφιστάμενων μονάδων στην  περιοχή. (Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος).

5.-Αποκατάσταση επικίνδυνων σημείων στην ζώνη λιμένα Αστακού σε συνεργασία με τις Λιμενικές Αρχές και λοιπούς φορείς. (Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος).

6.-Αποδοχή της απόφασης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  προέγκρισης δημοπράτησης της πράξης με τίτλο  «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Φυτειών Δήμου Ξηρομέρου Αιτωλ/νίας» και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης.   (Εισηγητής κος Γαζέτας Παναγιώτης).

7.-Αποδοχή της απόφασης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  προέγκρισης δημοπράτησης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Χρυσοβίτσας Δήμου Ξηρομέρου Αιτωλ/νίας» και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης.  (Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος).

8.-Αποδοχή και κατανομή ποσού 32.628,80 € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου έτους 2012 (Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ). (Εισηγήτρια κα Κωστούλα Κουμανδράκη -Σαμαρά).

9.-Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου Μ.Α.Σ.Φ. Ακαρνανικός Φυτειών. (Εισηγήτρια κα Κωστούλα Κουμανδράκη -Σαμαρά).

10.-Λήψη Απόφασης επί Αιτήσεως του κου Καρακώστα Δημητρίου του Διονυσίου για  Χορήγηση Παροχής Ύδρευσης, εκτός οικισμού, στην Δ.Κ. Αστακού. (Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος).

11.-Λήψη Απόφασης επί Αιτήσεως του κου Τζουροπάνου Δημητρίου του Επαμεινώνδα  για  Χορήγηση Παροχής Ύδρευσης, εκτός οικισμού, στην Δ.Κ. Αστακού.  (Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος).

12.-Λήψη Απόφασης επί Αιτήσεως του κου Παππά Βασίλειου του Γεωργίου  για  Χορήγηση Παροχής Ύδρευσης, εκτός οικισμού, στην Τ.Κ. Παπαδάτου. (Εισηγητής κος Γαζέτας Παναγιώτης).

13.-Λήψη Απόφασης επί Αιτήσεως των κ.κ. Σμαράιδου Κωνσταντίνου του Σεραφείμ και Γκέκα Αγαθής του Δημητρίου περί θέματος ύδρευσης, εκτός οικισμού, στην Τ.Κ. Παπαδάτου. (Εισηγητής κος Γαζέτας Παναγιώτης).

14.-Αποδοχή δωρεάς ύψους 5.000€, εκ μέρους της ΚΙΤΕ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε., για την διαμόρφωση του χώρου κοιμητηρίου Φυτειών. (Εισηγητής κος Γαζέτας Παναγιώτης).
  
Ο  Πρόεδρος
 Μουρκούσης Βασίλειος

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Πυθαγόρας Σαμαράς  προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.      κα. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά – Ενταύθα 
2.      κ. Φώτιο Π. Λιβάνη – Ενταύθα 
3.      κ. Ιωάννη Α. Ζορμπά – Αθήνα    
4.      κ. Ανδρέα Α. Μαγγίνα – Ενταύθα    
5.      κ. Σπύρο Γ. Λυμπεράτο – Ενταύθα      
6.      κ. Ζώη Χ. Μητσάνη – Ενταύθα      
7.      κ. Νικόλαο Β. Μπίτα – Παλαιομάνινα
8.      κ. Γιώτη Αλέξανδρο - Ενταύθα     
9.      κ. Σπύρο Θ. Λύτρα –  Ενταύθα    
10.  κ. Ηλία Α. Ταμπάκη –   Πειραιάς   
11.  κ. Σπύρο Α. Καϋμενάκη – Μύτικας
12.  κ. Στυλιανός Παπαναστάσης– Ενταύθα          
13.  κ. Παναγιώτη Ε. Γαζέτα – Ενταύθα      
14.  κα. Ευθυμία Χ. Καραπάνου-Κολοβού – Θεσ/κη    
15.  κ. Αναστάσιο Χ. Κατσιπάνο –  Αγρίνιο    
16.  κ. Ιωάννη Γ. Λύτρα –  Αγρίνιο      
17.  κ. Κων/νο Β. Κυριάκο – Βασιλόπουλο
18.  κ. Κων/νο Θ. Μπαμπούρη – Ενταύθα            
19.  κ. Απόστολο Π. Ντίνο – Ενταύθα   
20.  κ. Κων/νο Ι. Λαϊνά – Ενταύθα
21.  κ. Ελευθέριο Κατσαούνη- - Μύτικας
22.  κ. Ερωτόκρ. Π. Γαλούνη - Αρχοντοχώριο
23.  κ. Θωμά Ι. Ρετούλη - Αρχοντοχώριο
24.  κ. Παναγιώτη Ι. Τζαχρήστα - Φυτείες
25.  κ. Παντελή Κ. Ψηλό - Φυτείες
26.  0κ. Γεράσιμο Δ. Βότση -  Ενταύθα

ΚΟΙΝ/ΣΗ: Πρόεδρο Δ.Κ. Αστακού, Πρόεδροι Τ.Κ. Μύτικα, Κανδήλας, Αρχοντοχωρίου,Βάρνακα, Παναγούλας,Φυτειών, Χρυσοβίτσας, Παπαδάτου.


1 σχόλιο:

  1. Δημαρχε το πρωτο θεμα τη επικοινωνιακο σου στοχο υπηρετει?αφου δεν το προχωρας, γιατι με αυτους που εμπλεκοντε συναλασεσαι μην παιζεις λοιπον με την αγωνια των δημοτων για διαφανεια και καθαρση αφου δεν εχεις τα κοτσια να το κανεις και θα το δουμε τη κυργιακη (θα ειμαστε εκει}

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο