Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012

Ερώτηση της Μαρίας Τριανταφύλλου βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ για την Μαρίνα Μεσολογγίου


Προς:    κα. Υπουργό Τουρισμού
Θέμα:   Παραχώρηση και εκμετάλλευση της Ζώνης του Τουριστικού Λιμένα Αιτωλοακαρνανίας – Μαρίνα Μεσολογγίου.

      Ακόμα μια περίπτωση σκανδαλώδους παραχώρησης και εκμετάλλευσης Δημόσιας Περιουσίας εις βάρος του Δημοσίου Συμφέροντος και των πολιτών φαίνεται να έχει διαμορφωθεί στο Μεσολόγγι με την περίπτωση της Σύμβασης Παραχώρησης της Χρήσης και εκμετάλλευσης της Ζώνης (Χερσαίας και Θαλάσσιας) του Τουριστικού Λιμένα Μεσολογγίου που υπεγράφη στις 3 Μαρτίου 2009 με συμβαλλόμενα μέρη το Υπουργείο Τουρισμού και το φορέα διαχείρισης «Μαρίνα Μεσολογγίου ΑΕ».....


   
  Η σύμβαση αυτή υπεγράφη μετά από Δημοπράτηση που έγινε  2007. Στο Τεύχος της Δημοπράτησης (Φεβρουάριος 2007 – παράγραφος 3.5) προβλεπόταν ρητά ότι οι μέτοχοι του φορέα διαχείρισης οφείλουν να μεταβιβάσουν το 5% των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού, που θα εκμεταλλευόταν τη Μαρίνα («Μαρίνα Μεσολογγίου ΑΕ»), στο Λιμενικό Ταμείο Αιτωλοακαρνανίας.
      Εξ αρχής η συγκεκριμένη σύμβαση προβλέπει με το Άρθρο 13 ότι ο φορέας διαχείρισης όφειλε να καταθέσει στη Δ/νση Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης εγγυητική επιστολή ύψους 400.000 Ευρώ, οκτώ μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Παραλείπεται όμως από την εν λόγω σύμβαση οποιαδήποτε αναφορά στην απόδοση μετοχών προς το Λιμενικό Ταμείο Αιτωλοακαρνανίας. Επιπλέον ο φορέας διαχείρισης είχε την υποχρέωση, βάση της σύμβασης, να επενδύσει σε θαλάσσιες και χερσαίες εγκαταστάσεις 8 εκ. Ευρώ και σε διάστημα 2 ετών να ολοκληρώσει το έργο πράγμα που δεν έπραξε.
          Επίσης η σύμβαση προβλέπει ότι ο φορέας διαχείρισης οφείλει να καταβάλλει στη ΔΟΥ Μεσολογγίου ετήσιο αντάλλαγμα για την παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης (το αρχικό ποσό ορίζεται σε 63.480 Ευρώ) καθώς και ανταποδοτικά τέλη, φόρους και δικαιώματα για τις παρεχόμενες προς αυτόν υπηρεσίες στο το Δήμο Μεσολογγίου.
       Στις 20 Αυγούστου του 2012, τρία χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης, σε απάντηση σχετικού εγγράφου του Λιμενικού Ταμείου Αιτωλοακαρνανίας και αφού έχουν προηγηθεί καταγγελίες στον τοπικό τύπο, αναφέρεται σε έγγραφο της Διεύθυνσης Τουριστικών Λιμένων – Τμήμα Συμβάσεων Παραχώρησης (Αρ. Πρωτοκόλλου  11651) ότι η εν λόγω σύμβαση λύθηκε αυτοδίκαια, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη πράξη από το Υπουργείο, αφού ο αντισυμβαλλόμενος δεν είχε προσκομίσει στην Υπηρεσία εγγυητικές επιστολές και άλλα έγγραφα και δικαιολογητικά.
       Σήμερα ο χώρος της Ζώνης του Τουριστικού Λιμένα Μεσολογγίου εξακολουθεί να βρίσκεται υπό εκμετάλλευση από το φορέα διαχείρισης «Μαρίνα Μεσολογγίου ΑΕ» και επιπλέον αναφέρεται ότι ο φορέας διαχείρισης  δεν καταβάλλει τις οφειλές προς το Δημόσιο και προς το Δήμο Μεσολογγίου.

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:
 1. Γιατί υπογράφηκε η σύμβαση με το φορέα διαχείρισης «Μαρίνα Μεσολογγίου ΑΕ» χωρίς να απαιτηθεί εκ τον προτέρων η κατάθεση από μέρους του εγγυητικής επιστολής;
2. Ποιο μέρος των οφειλών προς το Δημόσιο έχει καταβάλει ο φορέας διαχείρισης και τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο Τουρισμού για να διασφαλίσει την πληρωμή των υπολειπόμενων οφειλών;
3. Εφ’ όσων παρήλθε το διάστημα που όριζε η σύμβαση για την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής και ο φορέας διαχείρισης δεν την είχε καταθέσει, γιατί ο φορέας διαχείρισης «Μαρίνα Μεσολογγίου ΑΕ» συνεχίζει την εκμετάλλευση της Ζώνης (Χερσαίας και Θαλάσσιας) του Τουριστικού Λιμένα Μεσολογγίου και σε ποιες επιπλέον νομικές ή άλλες ενέργειες όφειλε να προβεί το Υπουργείο Τουρισμού, το Λιμενικό Ταμείο Αιτωλοακαρνανίας, ή άλλος εμπλεκόμενος φορέας για να σταματήσει η εκμετάλλευση του συγκεκριμένου χώρου από το φορέα διαχείρισης που απεδείχθη αφερέγγυος;
4.Με ποιο τρόπο προτίθεστε να διασφαλίσετε τα συμφέροντα του Λιμενικού Ταμείου Αιτωλοακαρνανίας και του Δήμου Μεσολογγίου σε μια νέα σύμβαση παραχώρησης του Τουριστικού Λιμένα Μεσολογγίου; Προτίθεται το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο να διενεργήσει νέα Δημοπράτηση;

Η ερωτώσα Βουλευτής
Τριανταφύλλου Μαρία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο