Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Συγκροτήθηκε Δημοτική Επιτροπή Ισότητας στο δήμο Ξηρομέρου. -Πρόεδρος, Άρτεμης Τσόμπου.

      Το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου προχώρησε στην συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας. Οι αρμοδιότητές της επιτροπής αφορούν την προώθηση, την υποστήριξη και την ένταξης της ισότητα των φύλων στο Δήμο Ξηρομέρου.

Στις αρμοδιότητές της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας είναι, διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής.Συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο.

Συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Αναλαμβάνει την συνδιοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων σε θέματα κακοποίησης /πρόληψης της βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης και πολιτικών ίσων ευκαιριών,

Ο δήμαρχος Ξηρομέρου κ. Τριανταφυλλάκης εισηγήθηκε τη συγκρότηση της Επιτροπής, τα μέλη που θα την αποτελούν είναι:
Πρόεδρος, Άρτεμης Τσόμπου
Γκούμας Γεώργιος
Πανταζή Πανωραία
Πηγή Γρίλια Ζούλα
Ζανιά Παρασκευή
Θεοδώρου Αικατερίνη
Ζαγκότας Βασίλειος
Δρακά Χρυσούλα

2 σχόλια:

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο