Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Συνεχίζεται μέχρι και 12 Μαρτίου η αποχή του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου.

      Το ΔΣ του Συλλόγου και μετά από εισήγηση του Προέδρου κου Νικάκη Δημητρίου, αποφάσισε ομόφωνα:

Τη συνέχιση της καθολικής αποχής των μελών του Συλλόγου μας εκ των καθηκόντων τους από Τετάρτη, 28-02-2024 έως και Τρίτη, 12-03-2024 με το ισχύον αυστηρό πλαίσιο αποχής, και ειδικότερα:

* Από την κατάθεση παντός είδους δικογράφων

* Από την επίδοση αποφάσεων, αναγκαστικών εκτελέσεων και κατασχέσεων εις χείρας τρίτου.  

* Από την εκδίκαση όλων των διοικητικών και αστικών υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών διαταγών.

* Από την εκδίκαση όλων των ποινικών υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων:

 α) των υπό παραγραφή υποθέσεων πλημμεληματικής και κακουργηματικής μορφής,

 β) των υποθέσεων όπου υπάρχει προσωρινά κρατούμενος που συμπληρώνει το ανώτατο όριο κράτησης,

γ) των δευτεροβαθμίων ποινικών δικών με κατηγορούμενο-κρατούμενο συνεπεία της πρωτοβαθμίου αποφάσεως,

δ) αυτοφώρων

* Από την ανάκριση (τακτική και αυτόφωρη διαδικασία)

*  Από την παράσταση στα συναινετικά διαζύγια

* Η συμμετοχή των δικηγόρων στις Επιτροπές, όπου μετέχουν ως μέλη (ΣΥΠΟΘΑ, Δασικοί Χάρτες, Ενστάσεων κτηματολογικών διαφορών. Μητρώο Νομικών Εισηγητών Κτηματολογίου, κλπ). Ως προς τις Επιτροπές Δασικών Χαρτών κλπ, δεν θα παραλαμβάνονται φάκελοι, δεν θα δικάζονται αντιρρήσεις και δεν θα εκδίδονται αποφάσεις. Εφόσον, κατά τη διάρκεια ενός μήνα υπολείπονται συνεδριάσεις για τη συμπλήρωση των ελάχιστων προβλεπόμενων, αυτές δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγιο της αποχής και θα επαναληφθεί η συζήτησή τους μετά το πέρας της αποχής.

* Η παράσταση σε διοικητικές επιτροπές και υπηρεσίες (Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές ΕΦΚ.Α, Επιθεωρήσεις Εργασίας, Πειθαρχικά Συμβούλια, Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας, ΕΑΔΗΣΥ, κλπ).

* Ο έλεγχος τίτλων στα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά J ραφεία και η καταχώριση εγγραπτεων πράξεων στο Κτηματο/,ογιο (πρόδηλα, προσημειώσεις, διαδικασία του άρθρου 6 παρ, 4 του Ν. 2664/1998, κλπ), ” β Οι αρχαιρεσίες σωματείων

* Οι εκλογικές αυτοδιοικητικές υποθέσεις

-Οι διορισθέντες από το δικαστήριο δικηγόροι από τους καταλόγους Νομικής Βοήθειας θα απέχουν στο ακροατήριο.

-Άδειες θα χορηγούνται αυστηρώς και μόνο στις κάτωθι περιπτώσεις:

* Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, -συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών- επί αστικών και ποινικών υποθέσεων- σε περιπτώσεις λήξης των προθεσμιών για άσκηση προσφυγιάν ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, καθώς και σε περιπτώσεις προθεσμιών του Κώδικα Μετανάστευσης (λήξεις αδειών παραμονής, θεωρήσεις εισόδου, κλπ).

* Σε περίπτωση προσωρινών διαταγών καταφανώς και άκρως κατεπειγουσών.

* Σε αναστολές και ανακοπές πλειστηριασμών, μόνον όταν επίκειται άμεσα ο πλειστηριασμός.

* Για επίδοση εκδοθεισών διαταγών πληρωμής, στις περιπτώσεις που το δίμηνο από της εκδόσεώς τους συμπληρώνεται εντός του διαστήματος της αποχής.

* Σε ένορκες βεβαιώσεις, μόνο εφόσον υπάρχει κίνδυνος παρόδου προθεσμίας.  

*Σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης: ί) για τις υποθέσεις στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί αίτημα στο Διαμεσολαβητή και ίί) για τις υποθέσεις της νέας τακτικής όπου τίθεται ζήτημα προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων

* Η κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης στην τακτική διαδικασία,

* Ή κατάθεση προτάσεων και συζήτηση μικροδιαφορών και e Η κατάθεση προσθήκης/ αντίκρουσης, σημειώματος, υπομνήματος, κλπ, σε υποθέσεις που έχουν συζητηθεί και η προθεσμία λήγει κατά τη διάρκεια της αποχής

Ως προς τις ΑΝΑΒΟΛΕΣ:

Για την διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 241 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ. δεν καταβάλλεται παράβολο αναβολής σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων για την υποβολή αιτήματος αναβολής. Όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι το πλαίσιο της αποχής πρέπει να εφαρμόζεται είτε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης εισφορών είτε υπάρχει απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις που εκπροσωπούν το δημόσιο, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας ή εκπροσωπούν δικαιούχους Νομικής Βοήθειας και Ευεργετήματος πενίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο