Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015

Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Αντώνη Βασιλείου με τίτλο «Το Αρβανιτοβλάχικο (Καραγκούνικο) γλωσσικό ιδίωμα της Ακαρνανίας: Φωνολογική, λεξιλογική και μορφο-συντακτική περιγραφή».

         Αντικείμενο του βιβλίου αυτού αποτελεί η περιγραφή και ανάλυση του Βλάχικου (Καραγκούνικου) γλωσσικού ιδιώματος της Ακαρνανίας. Η συγκεκριμένη μελέτη εστιάζει κυρίως στον φωνολογικό, στον λεξιλογικό και στον μορφο-συντακτικό τομέα του παραπάνω ιδιώματος.
      Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη και σε γενικές γραμμές έχει την ακόλουθη δομή: Στο πρώτο μέρος δίνεται μια σύντομη ιστορική εισαγωγή σχετικά με τη Βλάχικη γλώσσα και την ένταξή της στην ευρύτερη ινδοευρωπαϊκή οικογένεια γλωσσών. Περιέχονται στοιχεία για τη γλώσσα αυτή, όπως καταγωγή, ταξινομία, διάλεκτοι κ.λπ. Εξετάζεται επίσης η παρουσία της Βλάχικης στον Βαλκανικό χώρο με έμφαση στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Ακαρνανία. Ακόμη δίνονται στοιχεία για τις βασικές διαφορές των διάφορων Βλάχικων ιδιωμάτων μεταξύ τους (βόρεια και νότια) με ιδιαίτερη έμφαση στις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζει το Βλάχικο ιδίωμα της Ακαρνανίας από τα άλλα ιδιώματα της ίδιας γλώσσας.
       Στο δεύτερο μέρος -το οποίο περιλαμβάνει δεκατέσσερα κεφάλαια- περιγράφεται αναλυτικά το Βλάχικο ιδίωμα της Ακαρνανίας, όπως αυτό διασώζεται σήμερα, τόσο από φωνολογική, όσο και από μορφολογική και συντακτική σκοπιά. Για την περιγραφή αυτή στηριχτήκαμε σε ανάλογες επιστημονικές εργασίες εγνωσμένου κύρους τόσο από την ελληνική όσο και από τη διεθνή βιβλιογραφία............     Επίσης ένα μεγάλο κομμάτι του υλικού είναι προϊόν μακροχρόνιων προσωπικών παρατηρήσεων, μιας και το ιδίωμα αυτό αποτελεί μητρική μας γλώσσα κι ένα ακόμη μεγάλο κομμάτι προέρχεται από έρευνα σε όλα τα Βλαχόφωνα χωριά της περιοχής.
       Στο βιβλίο περιλαμβάνονται επίσης πέντε παραρτήματα, το υλικό των οποίων στην πλειοψηφία του προέρχεται από επιτόπια έρευνα. Το πρώτο περιλαμβάνει κατάλογο των ρημάτων κατά συζυγίες του υπό εξέταση ιδιώματος (ευθύ και αντίστροφο). Στο δεύτερο παράρτημα περιλαμβάνεται κατάλογος υποκοριστικών/χαϊδευτικών κύριων ονομάτων (βαπτιστικών) που απαντώνται στα Βλαχόφωνα χωριά της Ακαρνανίας. Στο τρίτο περιλαμβάνεται κατάλογος στον οποίο παρατίθενται τα επώνυμα των κατοίκων των Βλαχόφωνων χωριών της παραπάνω περιοχής με την ερμηνεία τους. Στο τέταρτο περιλαμβάνεται αλφαβητικός κατάλογος των παρωνυμίων πολλών κατοίκων της Βλαχόφωνης γλωσσικής ομάδας της Ακαρνανίας επίσης με την ερμηνεία τους. Τέλος, στο πέμπτο παράρτημα έχουμε συμπεριλάβει αλφαβητικό κατάλογο των τοπωνυμίων της Βλάχικης περιοχής της Ακαρνανίας. 
       Το βιβλίο αποτελεί μέρος διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Η Γλώσσα των Βλάχων (Καραγκούνηδων) της Ακαρνανίας: Καταγραφή μιας γλώσσας υπό εξαφάνιση», η οποία υποστηρίχθηκε επιτυχώς (άριστα παμψηφεί) από τον συγγραφέα το 2014 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας). 
      Για τη συλλογή του γλωσσικού υλικού πάνω στο οποίο στηρίζεται το βιβλίο αυτό πραγματοποιήθηκε, όπως ήδη αναφέρθηκε, επιτόπια έρευνα και ήρθε ο συγγραφέας σε άμεση επαφή με συγκεκριμένους ανθρώπους απ’ όλα τα Βλαχόφωνα χωριά της περιοχής. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν σε θέση να δώσουν ακριβείς πληροφορίες για το υπό εξέταση ιδίωμα. 
         Κλείνοντας θα πρέπει να αναφερθεί ότι το έτος 2008 είχε ανακηρυχθεί από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ως «Διεθνές Έτος των Γλωσσών». Επίσης το 2001 η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης γιόρτασαν το Ευρωπαϊκό έτος γλωσσών. Σκοπός όλων των παραπάνω εορταστικών εκδηλώσεων ήταν η προβολή του γλωσσικού πλούτου της ανθρωπότητας, η στήριξη και η εκμάθηση, όσο το δυνατόν περισσότερων γλωσσών και ιδιαίτερα αυτών που συγκαταλέγονται στις λεγόμενες «λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες». Μεταξύ αυτών των γλωσσών βρίσκεται και το Βλάχικο ιδίωμα με το οποίο αποτελεί αντικείμενο εξέτασης του συγκεκριμένου βιβλίου και το οποίο συρρικνώνεται καθημερινά και βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ολοκληρωτική εξαφάνισή του, τον θάνατο. Το στοιχείο αυτό καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για άμεση καταγραφή του.
Τέλος, το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «ΗΡΟΔΟΤΟΣ».

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015: 
-(19:30): Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αντώνη Βασιλείου: Το Αρβανιτοβλάχικο (Καραγκούνικο) γλωσσικό ιδίωμα της Ακαρνανίας, Φωνολογική, λεξιλογική και μορφοσυντακτική περιγραφή, στο Στρογγυλοβούνι Ξηρομέρου, στα πλαίσια των εκδηλώσεων πολιτισμού.  

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: 
Σύλλογος Απανταχού Στρογγυλοβουνιωτών 
Αιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία
Ξηρομερίτικη Εταιρεία Λόγου και Τέχνης 

ΜΙΚΡΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο