Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου τo Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2012


        Το Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 το πρωί, στο δημαρχιακό κατάστημα στον Αστακό, θα πραγματοποιηθεί με Δέκα (10) θέματα στην ημερήσια διάταξη, η 19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Ξηρομέρου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:.....ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΡΙΘ.  19 / 2012 
O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

    Καλεί σε  Τακτική  Δημόσια Συνεδρίαση  την Εικοστή Ενάτη  (29η)  του Μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2012 ημέρα Σάββατο  και ώρα  11.00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό  Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του  Ν. 3852/2010, για  λήψη  Απόφασης στα κάτωθι  θέματα:

1.-Κύρωση πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Αστακού, την οριοθέτηση- διευθέτηση ρεμάτων  και το σχετικό κονδύλιο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της υπό εξέλιξη φάσης με ανάλογη πίστωση (κωδικό) στον επερχόμενο προϋπολογισμό (Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 6 Κανονισμού Δημοτικού Συμβουλίου)
 (Εισηγητής κος Δήμαρχος)

2.-Άσκηση εποπτείας επί θεμάτων λειτουργίας ΤΟΕΒ Χρυσοβίτσας.

3.-Αποδοχή Επιχορήγησης ποσού 6.246,47 € από Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διεύθυνσης για εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων έτους 2012
 (Εισηγητής κος Μαγγίνας Ανδρέας)

4.-Παραλαβή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την νομιμοποίηση 3 υδρευτικών Γεωτρήσεων Δημοτικής Ενότητας Αλυζίας Δήμου Ξηρομέρου.
 (Εισηγητής κος Ταμπάκης Ηλίας)

5.-Λήψη απόφασης για την αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Αστακού και για την παράταση των συμβάσεων αποκομιδής απορριμμάτων στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα.

6.-Βεβαίωση εκτέλεσης σύμβασης και αναγνώρισης οφειλής της αμοιβής των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους 2012 για τους εργολάβους αποκομιδής απορριμμάτων της Δ.Ε. Αστακού.
             
7.-Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου.
 (Εισηγητής κος Νικόλαος Μπίτας )

8.-Έγκριση προϋπολογισμού 2013 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Ξηρομέρου.
 (Εισηγητής κος Νικόλαος Μπίτας )

9.-Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Ξηρομέρου.
 (Εισηγητής κος Νικόλαος Μπίτας )

10.-Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2012

Ο  α.α  Αντιπρόεδρος
Κατσαούνης Ελευθέριος

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Πυθαγόρας Σαμαράς  προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.      κα. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά – Ενταύθα 
2.      κ. Φώτιο Π. Λιβάνη – Ενταύθα                     
3.      κ. Ιωάννη Α. Ζορμπά – Αθήνα                    
4.      κ. Ανδρέα Α. Μαγγίνα – Ενταύθα  
5.      κ. Σπύρο Γ. Λυμπεράτο – Ενταύθα  
6.      κ. Ζώη Χ. Μητσάνη – Ενταύθα   
7.      κ. Νικόλαο Β. Μπίτα – Παλαιομάνινα
8.      κ. Γιώτη Αλέξανδρο - Ενταύθα               
9.      κ. Σπύρο Θ. Λύτρα –  Ενταύθα    
10.   κ. Ηλία Α. Ταμπάκη –   Πειραιάς             
11.   κ. Σπύρο Α. Καϋμενάκη – Μύτικας
12.   κ. Στυλιανός Παπαναστάσης– Ενταύθα         
13.   κ. Παναγιώτη Ε. Γαζέτα – Ενταύθα      
14.   κα. Ευθυμία Χ. Καραπάνου-Κολοβού – Αγρίνιο     
15.   κ. Αναστάσιο Χ. Κατσιπάνο –  Αγρίνιο      
16.   κ. Ιωάννη Γ. Λύτρα –  Αγρίνιο      
17.   κ. Κων/νο Β. Κυριάκο – Βασιλόπουλο         
18.   κ. Κων/νο Θ. Μπαμπούρη – Ενταύθα      
19.   κ. Απόστολο Π. Ντίνο – Ενταύθα   
20.   κ. Κων/νο Ι. Λαϊνά – Ενταύθα
21.   κ. Βασίλειο Μουρκούση - Κανδήλα
22.   κ. Ερωτόκρ. Π. Γαλούνη - Αρχοντοχώριο
23.   κ. Θωμά Ι. Ρετούλη - Αρχοντοχώριο
24.   κ. Παναγιώτη Ι. Τζαχρήστα - Φυτείες
25.   κ. Παντελή Κ. Ψηλό - Φυτείες
26.   κ. Γεράσιμο Δ. Βότση -  Ενταύθα

ΚΟΙΝ/ΣΗ:

- Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Αστακού.
- Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Χρυσοβίτσας
-Διευθυντή Διεύθυνσης πολεοδομίας Ι.Π. Μεσολογγίου κο Δημήτριο Τζιώλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο