Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

Προσλήψεις στις κοινωνικές δομές στο Αγρίνιο


Πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων Ένταξης Ωφελουμένων στο «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου»

        Ανακοινώθηκε η πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων ένταξης ωφελουμένων στο «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου» που υλοποιείται από την ΑΜΚΕ Διάσταση Κοινωνική Επιχείρηση, με συμπράττοντες φορείς το Δήμο Αγρινίου και την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας & Ακαρνανίας.....Οι Κοινωνικές Δομές που λειτουργούν στο πλαίσιο του έργου, είναι:
1) Κοινωνικό Παντοπωλείο
2) Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής
3) Δομή παροχής Συσσιτίων
4) Κοινωνικό Φαρμακείο
5) Δημοτικός Λαχανόκηπος
6) Τράπεζα Χρόνου
7) Γραφείο Διαμεσολάβησης

     Το Έργο «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου», εντάσσεται στο Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας της ΑΜΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ και την ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ως Συμπράττοντες Φορείς.

Διαδικασία  Επιλογής  Άμεσα Ωφελούμενων

Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Απαραίτητες Προϋποθέσεις για την υποστήριξη των ωφελουμένων από τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών, είναι:
·κάτοικοι του Δήμου Αγρινίου
·άστεγοι
·άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια

Κριτήρια Προτεραιότητας
Η επιλογή των ωφελουμένων για την υποστήριξή τους μέσω των Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε περίπτωση που οι ανάγκες υπερβαίνουν τη δυναμικότητα μιας ή περισσοτέρων από τις Κοινωνικές Δομές, γίνεται με την αξιολόγηση των κοινωνικών χαρακτηριστικών, των αναγκών και το βαθμό προτεραιότητας που εντοπίζεται.

Για την αξιολόγηση επιλογής των ωφελουμένων, εξετάζονται Κοινωνικά Κριτήρια που αφορούν σε:
·Εισόδημα
· Οικογενειακή Κατάσταση
· Ιδιοκατοίκηση ή μη
· Ανεργία
·Κατάσταση Υγείας
· Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
· Μέλη άλλων Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων
      Προτεραιότητα θα δοθεί στους ενδιαφερόμενους που είναι άστεγοι.

     Για τους ωφελούμενους που είναι ήδη δικαιούχοι των Κοινωνικών Δομών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου και της Ιεράς Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, προβλέπεται η συμμετοχή τους στην ως άνω διαδικασία χωρίς τη προσκόμιση εκ νέου των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Πληροφορίες - Υποβολή Αιτήσεων
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την 28η Δεκεμβρίου 2012 και ολοκληρώνεται την 22α Ιανουαρίου 2013. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και να την υποβάλουν μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, στα γραφεία της ΑΜΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, στη διεύθυνση: 
Χαριλάου Τρικούπη 81, &
Χαριλάου Τρικούπη και Βαλτινών
Τ.Κ. 30 100 Αγρίνιο
υπόψη κας Η. Καλέση

      Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 16:00, στο τηλέφωνο 2130009396 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ngodiastasi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο