Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2011

Απάτη στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ σε Αγρίνιο και Ρέθυμνο

Διαπιστώθηκε από τη διασταύρωση στοιχείων. Στο Υποκατάστημα Αγρινίου νεφροπαθής ασφαλισμένος δήλωνε ψευδή διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και εισέπραττε παρανόμως δαπάνες μετακίνησης από 26/04/2007 έως 04/05/2011. Το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε ανέρχεται σε 12.087,42 ευρώ.
     Η Διοίκηση του ΙΚΑ στο πλαίσιο της πάγιας πλέον διαδικασίας ελέγχων και διασταυρώσεων για όλες τις περιπτώσεις απόδοσης δαπανών παροχών ασθενείας γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της, ότι διαπιστώθηκαν δύο νέες παραβατικές περιπτώσεις....

     Συγκεκριμένα, στο Υποκατάστημα Ρεθύμνου διαπιστώθηκε ότι ασφαλισμένος παραποιώντας παραστατικά εισέπραξε για περίθαλψη έμμεσου μέλους οικογένειάς του δαπάνες μετακίνησης μεγαλύτερες από αυτές που πραγματικά εδικαιούτο από τον 9/2005 έως τον 08/2009, για δε το διάστημα 09/2009 έως 06/2011 εισέπραττε δαπάνες μετακίνησης χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα αυτό καμία θεραπεία ή παρακολούθηση του ασθενούς ασφαλισμένου, όπως προκύπτει από σχετική Ιατρική βεβαίωση του Νοσοκομείου. Το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε αχρεώστητα ανέρχεται σε 20.578,72 ευρώ.


   Ομοίως, στο Υποκατάστημα Αγρινίου νεφροπαθής ασφαλισμένος δήλωνε ψευδή διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και εισέπραττε παρανόμως δαπάνες μετακίνησης από 26/04/2007 έως 04/05/2011. Το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε ανέρχεται σε 12.087,42 ευρώ.
     Οι Υπηρεσίες του ΙΚΑ και στις δύο περιπτώσεις προχώρησαν άμεσα σε καταλογισμό των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και παρέπεμψαν τις υποθέσεις στους αρμόδιους εισαγγελείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο