Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου-Βόνιτσας συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011


       Θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου-Βόνιτσας, σήμερα Τρίτη 29  Νοεμβρίου 2011 και ώρα 17:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Βόνιτσας με (8) οκτώ θέματα στην ημερησία διάταξη. Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής...


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 

       Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 29 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.-Ψήφιση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, ετών 2011-2014. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)  
2. - Περί έγκρισης ΟΕΥ του Ν.Π.ΔΔ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Κασόλας)  
3.- Έγκριση αντιμισθίας Πρόεδρου και Αντιπροέδρου και αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Κασόλας) 
4.- Έγκριση αντιμισθίας Πρόεδρου και Αντιπροέδρου και αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγήτρια κα Σερεπίσου)  
5.- Περί επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης». (Εισηγητής κ. Κασόλας)  
6.- Επικαιροποίηση της αρίθ.142/2008 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Παλαίρου Για ΔΕΠΟΣ. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)  
7.- Παράταση μίσθωσης των αιθουσών στο Κοινωνικοοικονομικό κέντρο Πλαγιάς. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)  
8.- Κατανομή ποσού από Κ.Α.Π. στις Σχολικές Επιτροπές. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο