Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024

Απόστολος Ν. Πανταζής: Ο Δήμος Ξηρομέρου, θέτει σε κυκλοφορία τα δύο (2) ιδιόκτητα λεωφορεία mini bus, Αλήθειες και ψέματα!!!!!!!!

 

Καλημέρα,

       Ο Δήμος Ξηρομέρου, θέτει σε κυκλοφορία τα δύο (2) ιδιόκτητα λεωφορεία mini bus, τα οποία με την απόφαση 73/31.12.2023 (ΑΔΑ: ΨΙΦΟΟΞ15- ΧΑΘ) του Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, κ. Μαντζαρη προμηθεύτηκε. 

Η εκτιμώμενη αξία ήταν 32.240 ευρώ, με ΦΠΑ, και έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Σε δημοσίευση διαβάσαμε ανάρτηση, που επικοινωνιακά διαφημίζει την αγορά του ενός από τα δύο mini bus (εικόνα 1).

εικονα 1

Μάλιστα σε παλαιότερα δημοσιεύματα η αγορά των οχημάτων αυτών είχε χαρακτηριστεί ως Δημοτική συγκοινωνία και ότι ανήκει στο πλαίσιο των προγραμματικών θέσεων της παράταξης του Δημάρχου, παρακάτω θα θέσω τους προβληματισμούς μου κατά πόσο η αγορά ανταποκρίνεται σε δημοτική συγκοινωνία. 
Διαβάστε την προγραμματική θέση σε απόσπασμα (εικόνα 2). 

εικονα 2

 

Περαιτέρω με ένα σύντομο σχόλιό μου να υπενθυμίσω στους δημότες και τους επιχειρηματίες του Δήμου Ξηρομέρου, το 67% αύξηση στα τέλη ύδρευσης και το 50% αύξηση στα τέλη φωτισμού τα οποία υπέρ ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης του Δημάρχου. Διαβάστε την προγραμματική θέση σε απόσπασμα (εικόνα 3). Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια κύριοι.

εικονα 3

 

Συνεχίζοντας με την αγορά των λεωφορείων mini bus η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ενέκρινε τη θέση σε κυκλοφορία των δύο mini bus. Τα έγγραφα αναρτήθηκαν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και περιλαμβάνουν τα στοιχεία για την κυκλοφορία και τις υποχρεώσεις του Δήμου για την κίνηση αυτών τα οποία είναι:

(ΑΔΑ: ΡΩΠΨΟΡ1Φ-Β39), ΟΧΗΜΑ ένα (01), μεταχειρισμένο λεωφορείο με τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία:

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Λεωφορείο μεταφοράς ΑΜΕΑ (21 θέσεων)

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΑΗΕ5285

ΕΡΓΟΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ MERCEDES

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ WDB6683531N082954

ΑΡ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 90490800078594

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ 4.249 CC

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΗΜΕΡ. 1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 23.10.2001

 

(ΑΔΑ: 65ΤΒΟΠ1Φ-ΞΚΣ), ΟΧΗΜΑ δύο (02), μεταχειρισμένο λεωφορείο με τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία:

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Λεωφορείο (20 Θέσεων)

ΕΡΓΟΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ MERCEDES-BENZ

ΕΡΓΟΣΤ. ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 0B311D

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ WDB9036631R936548

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 611981

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ 2.148 CC

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2006

 

Εκφράζοντας δημόσια τους προβληματισμούς μου γι αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι της δημοτικής Αρχής Τριανταφυλλάκη σας μεταφέρω τα παρακάτω:

Με την απόφαση 51/2023 της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ. (ΑΔΑ: Ψ2Ψ0ΟΞ15-Δ2Λ) αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την απευθείας αγορά από την Επιχείρηση δύο (2) μεταχειρισμένων λεωφορείων MERCEDES, είκοσι (20) θέσεων το καθένα και συγκεκριμένα: το ένα έτους κατασκευής 2006 και με τιμή αγοράς 17.500 ευρώ συν ΦΠΑ και το άλλο έτους κατασκευής 2001 και με τιμή αγοράς 8.500 ευρώ συν ΦΠΑ, για τις μετακινήσεις των παιδιών των ΚΔΑΠ Ξηρομέρου.

2.- Εγκρίνει τις μέχρι τώρα ενέργειες του προέδρου της Επιχείρησης Μάντζαρη Ελευθέριου για την αγορά των άνω λεωφορείων και τον εξουσιοδοτεί να προβεί στις περαιτέρω και όσες ενέργειες απαιτούνται για την πραγματοποίηση της αγοράς τους Και

3.- Εγκρίνει και ψηφίζει τις παραπάνω δαπάνες των 17.500 συν ΦΠΑ και 8.500 ευρώ συν ΦΠΑ.

Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, μετά την απόφαση 51/2023 της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ., εγκρίνει με την υπ. αριθμ. Πρωτ. 113132/28-12-2023 την προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων λεωφορείων από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου από το ελεύθερο εμπόριο που θα πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές (ΑΔΑ: 6ΞΩ3ΟΡ1Φ-ΑΥΣ):

ΟΧΗΜΑ 1

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 21 ΘΕΣΕΙΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 4.249 cc

ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ

Ανάγκες μετακίνησης των παιδιών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης.

 

ΟΧΗΜΑ 2

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 20 ΘΕΣΕΙΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 2.148 cc

ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ

Ανάγκες μετακίνησης των παιδιών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης.

 

Επιπλέον σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.129/2534/2010 - ΦΕΚ 108/Β/4-2-2010 "Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα" το άρθρο 9 σε συνδυασμό με την έγκριση κυκλοφορίας από την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, προβλέπονται οι όροι για την κίνηση των συγκεκριμένων οχημάτων.

 

Από πλευράς της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ υπάρχουν τα παρακάτω:

 

Α) Η έγκριση της προμήθειας των δύο (2) μεταχειρισμένων λεωφορείων για την καταργηθείσα Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρο είναι για τις ανάγκες μετακίνησης των παιδιών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης(ΑΔΑ: 6ΞΩ3ΟΡ1Φ-ΑΥΣ), αρμοδιότητα που πλέον ασκεί ο Δήμος Ξηρομέρου.

 

Β) Η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία του ενός (01) μεταχειρισμένου λεωφορείου (21 θέσεων) του Δήμου Ξηρομέρου(ΑΔΑ: 65ΤΒΟΠ1Φ-ΞΚΣ) προβλέπει ότι το συγκεκριμένο Λεωφορείο(21 θέσεων) είναι αποκλειστικά για τη μεταφορά ΑΜΕΑ. Επίσης η απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 27-3-2024 προβλέπει ότι εάν το όχημα δεν τεθεί σε κυκλοφορία εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, αυτή παύει να ισχύει.

Σύμφωνα με το Άρθρο 9 της Κ.Υ.Α.129/2534/2010( ΦΕΚ 108/Β) για την κίνηση των οχημάτων προβλέπονται:

Κίνηση αυτοκινήτων.

1. Τα αυτοκίνητα των υπηρεσιών του άρθρου 1 της απόφασης αυτής πρέπει:

α. Να είναι εφοδιασμένα κατά την κυκλοφορία τους με διαταγή πορείας και δελτίο κίνησης.

β. Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

γ. Να μην κινούνται τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες εκτός αν υφίστανται επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την εξαίρεσή τους από τον περιορισμό αυτό και πάντοτε με έγκριση της αρμόδιας αρχής.

δ. Να μην κινούνται εκτός των ορίων της διοικητικής περιφέρειας ή της ζώνης ευθύνης στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του το εξυπηρετούμενο πρόσωπο ή η υπηρεσία.

ε. Να μην οδηγούνται από άλλον εκτός από τον υπεύθυνο οδηγό ή από αυτόν στον οποίο κατ` εξαίρεση παρασχέθηκε η έγκριση για οδήγηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου (άρθρο 19 παρ.4 του Ν.2503/1997 και άρθρο 1 παρ. 1Α, περίπτ. 15 Ν.2647/1998).

στ. Να μη μεταφέρουν πρόσωπα και πράγματα άσχετα προς την υπηρεσιακή αποστολή ή μέλη οποιωνδήποτε οργανώσεων ή συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα των εξυπηρετουμένων προσώπων ή των ίδιων των οδηγών.

ζ. Να μην κυκλοφορούν κάθε φορά, που λόγω αυξημένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της πρωτεύουσας, ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της ελληνικής επικράτειας επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα στην κίνηση γενικά των οχημάτων.

η. Να μην αντικαθίστανται οι πινακίδες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα πρόσωπα του άρθρου 2 της παρούσας με πινακίδες του τίτλου της θέσης τους, παρά μόνο σε επίσημες τελετές και δεξιώσεις, εφόσον τα πρόσωπα αυτά το επιθυμούν.

Επίσης η ανωτέρω ΚΥΑ με το άρθρο 13 προβλέπει για τις διαθέσεις τα παρακάτω:

Άρθρο 13

Διάθεση για χρήση υπηρεσιακών αυτοκινήτων.

1. Επιτρέπεται η διάθεση για χρήση αυτοκινήτων υπηρεσιών του δημόσιου τομέα σε άλλες υπηρεσίες ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα και σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερόμενων υπηρεσιών προς κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών τους, ως κατωτέρω:

α. Από υπουργείο σε υπουργείο.

β. Από υπουργείο σε περιφέρεια, περιφερειακή υπηρεσία και Ν.Π.Δ.Δ.

γ. Από νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή δήμο ή κοινότητα ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του ίδιου νομού.

δ. Από περιφερειακή υπηρεσία σε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή δήμο ή κοινότητα του ίδιου νομού.

ε. Από δήμο ή κοινότητα σε άλλο δήμο ή κοινότητα ή στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση του ίδιου νομού.

στ. Από φορείς του ευρύτερου δημόσιου Τομέα (Ν.Π.Ι.Δ.) σε Περιφέρειες, νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, δήμο ή κοινότητα.

ζ. Από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) σε Περιφέρειες, νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, δήμο ή κοινότητα.

2.Οι κατά την παράγραφο 1 διαθέσεις γίνονται με αποφάσεις:

α. Του διαθέτοντος υπουργού, για τις περιπτώσεις α΄ και β΄.

β. Του διαθέτοντος νομάρχη, για την περίπτωση γ΄.

γ. Του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, για την περίπτωση δ΄.

δ. Του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την περίπτωση ε΄.

ε. Του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας για την περίπτωση στ`.

στ. Του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την περίπτωση ζ΄.

3.Στην απόφαση αυτή ορίζονται οι ειδικότεροι όροι της διάθεσης για χρήση, και η χρονική διάρκεια, η οποία για τα επιβατικά αυτοκίνητα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης.

 

Θα περιμένω μία σαφή απάντηση για το ποιά είναι η πρόθεση του Δήμου για την κυκλοφορία αυτών των οχημάτων.

θα ήθελα να γίνει, επίδειξη για το λεωφορείο που έχει δοθεί η έγκριση για τη μεταφορά ΑΜΕΑ, πέραν από τα επικοινωνιακά τρικ, της ειδικής πρόβλεψης για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση των ανθρώπων που κάθονται σε αναπηρικό αμαξίδιο, και εάν στο εσωτερικό τους υπάρχει ειδική θέση για τα καροτσάκια, επίσης εάν υπάρχει επιγονάτηση(στρέψει του οχήματος προς τα πλάγια) ή ράμπα για την εύκολη πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Κλείνοντας θα θέσω το ερώτημα προς τη Δημοτική Αρχή η αγορά των δύο μεταχειρισμένων λεωφορείων(2001 και 2006) τα οποία αγοράστηκαν με απευθείας ανάθεση, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του δήμου για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, είναι ηλεκτρικά, πληρούν την προστασίας του περιβάλλοντος, έχουν μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ο εξοπλισμός τους αποτελείται από καινοτόμα ηλεκτρονικά συστήματα τεχνολογίας ώστε να προσφέρουν την απαραίτητη οδική ασφάλεια.

Η δημοτική Αρχή θα πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχουν ολοκληρωμένες χωρικές ή τοπικές στρατηγικές στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, με την αξιοποίηση εργαλείων που αυτά παρέχουν(ΟΧΕ, ΟΧΕ-ΒΑΑ), γιατί δεν χρησιμοποίησε με οργανωμένο τρόπο τον σχεδιασμό αυτό ώστε να δημιουργήσει μία αστική συγκοινωνία με νέα λεωφορεία.  Εάν τελικά πρόκειται για αστική συγκοινωνία.   

Και ένα ακόμη ερώτημα, πριν μικρό χρονικό διάστημα ο Δήμος Ξηρομέρου προχώρησε στην αύξηση στα τέλη ύδρευσης και στα τέλη φωτισμού με το επιχείρημα του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού. Η μη αναγκαία αγορά με ιδίους πόρους, των λεωφορείων, θα μπορούσε να απορροφήσει το ποσό της αγοράς, για την ελάττωση η μηδενισμό της αύξησης στα τέλη από το δήμο προς τους δημότες-επιχειρηματίες της περιοχής,  ελαφρύνοντας τους.  

 

 Απόστολος Ν Πανταζής

 

43 σχόλια:

 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΕΔΩ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΣΥ ΤΙ ΛΕΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΣΑΣ

   Διαγραφή
  2. Πολύ καλά σας τα λέει και που είσαι ακόμα.....βάλτε καμιά ομπρέλα στις παραλίες και μην λέτε ότι δεν έχετε χρήματα εδώ έχετε υπόλοιπο τέλους του έτους...

   Διαγραφή
 2. δεν εφταναν τα κουκια για επιπλεον αντιδημαρχο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΠΙΣΩ ΔΕΝ ΚΟΙΤΑΜΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Οι οδηγίες είναι σαφείς.
  Τα δυο αυτά μικρά μεταχειρισμένα λεωφορεία είναι για συγκεκριμένο σκοπό.
  Για παράδειγμα,αθλητικό σωματείο ας πούμε ο Ηρακλής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει για μετακινήσεις εντός ή εκτός δήμου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΛΑΘΟΣ ΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΑΣΑΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΠΟΥ ΘΕΛΕΙ .ΓΚΕΓΚΕ ;

   Διαγραφή
 5. Άντε παμε για 100 σχόλιααααα γαρούφιαααα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Από επικοινωνιακά παιχνίδια καλά κρατεί το φεις μπουκ αλλά τώρα και τικ τοκ 🤷

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Όσα δεν φτάνει η αλεπού τα λέει κρεμαστάρια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Μήπως το ένα να χρησιμοποιηθεί όταν ανοίξουν τα σχολεία για τους μαθητές δημοτικού και Λυκείου για τα επειδή τα σχολεια είναι μακριά και δεν έχουν πως να πάνε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Απευθείας ανάθεση 31/12/2023 για να κλείσει καλά ο χρόνος……..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Δημοτική Συγκοινωνία Αν. Σάμου:

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ο Δημος Περιστεριου για τις αναγκες της μεταφορας των δημοτων του με την δημοτικη συγκοινωνια εχει στην διαθεση του 7 λεωφορεια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. http://dimosdionysou.gr/?q=node/1222/

  Δρομολόγια δημοτικής συγκοινωνίας
  Fri, 22/06/2012 - 14:54 — admin
  Οδηγίες μετακίνησης με αστική συγκοινωνία από και προς το Δήμο Διονύσου
  Προβολή μεγαλύτερου χάρτη Δρομολόγια δημοτικής συγκοινωνίας ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Δημοτική Συγκοινωνία
  Από Δευτέρα 14 Οκτωβρίου ενεργοποιείται η πρωινή φοιτητική γραμμή της Δημοτικής Συγκοινωνίας με προορισμό Πανεπιστημιούπολη και Πολυτεχνειούπολη, για δωρεάν μεταφορά φοιτητών κατοίκων Ηλιούπολης, με την επίδειξη προσωπικής κάρτας μεταφοράς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Από την περασμένη Δευτέρα 8 Μαρτίου ο Γέρακας προστέθηκε στους Δήμους που λειτουργούν δημοτική συγκοινωνία.

  Η πρώτη γραμμή ενώνει το κέντρο του Γέρακα (Παλαιό Τέρμα) με την περιοχή Δέσι. Τα δρομολόγια λειτουργούν από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή σε δύο βάρδιες, από 6:30 μέχρι 10:30 το πρωϊ και από 13:30 μέχρι 17:00 το απόγευμα.

  Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το site του Δήμου Γέρακα:
  http://www.gerakas.gr/Default.aspx?id=24...108&lang=1

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

  Γραμμή Μεταφοράς δημοτών απομακρυσμένων περιοχών

  ΑΛΛΑΓΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ

  Σας ενημερώνουμε ότι η αφετηρία της Γραμμής Μεταφοράς δημοτών απομακρυσμένων περιοχών (Δέση Γέρακα προς το Κέντρο και αντίστροφα) που πραγματοποιούνταν από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως (πλατεία Γέρακα- παλιό τέρμα) μεταφέρεται στην οδό Ευρυτανίας & Ρεθύμνης, ενώ το πρώτο σημείο θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κανονική στάση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. αυτος εχει μπει στο περιθωριο με αυτες τις συμπεριφορες . κριμα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. από διαφήμιση με φρου φρου άλλο τίποτε η δημοτική αρχή.ψεμα με χαράτσι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ..... ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 14 ΤΑ ΠΗΡΑΝ ΑΥΤΟΙ ΤΑ ΠΗΡΑΝ ΕΣΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ ΡΕ ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕ ΤΟΥς ΕΧΕΙΣ ΣΚΙΣΕΙ

   Διαγραφή
 19. εχει και αποψη για ολοκληρωμενες παρεμβασεισ .μπουχαχαχαχα. ποιος αυτος που δεν ειπε μια κουβεντα για αυτες . ρε θα φατε ντοματες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Δρομολόγια δήμου Ξηρομέρου:Παραλία αστακού για ουισκακι προς δημαρχείο για μαρουλάκι….σπιτακι στη λουτσενα και γιανννενα.νιαου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Τα μίνι μπας καλά έκαναν και τα αγόρασαν,αλλά το να κοροϊδεύουν τον κόσμο ότι και καλά είναι δημοτική συγκοινωνία είναι ντροπή γιατί μόνο για ΑΜΕΑ και ΚΔΆΠ μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η χρήση μπορεί να αλλάζει με απόφαση . νανι τωρα . Ρουφα το αυγουλάκι και νανι

   Διαγραφή
  2. τα εξοδα να δω θα φορτοθουν και αυτα στο δημοτη. Ρουφα το αυγο σου με τα μεταχειρισμενα που πηρατε. Για πες ποια ειναι τα δρομολογια αφου τα εχετε σχεδιασει ολα

   Διαγραφή
  3. ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ ΛΙΓΟ Η ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΟΣΜΟΥ. ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

   Διαγραφή
 22. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΠΟΥ ΣΑΡΩΝΕΙ Ο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ . ΜΕ ΔΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΟΣΟ ΘΕΛΕΙ . ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΣΕΙ Ο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ. ΜΕ ΓΑΛΟΥΝΗΔΕΣ ΠΑΝΤΑΖΗΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΘΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Άρες μαρες κουταμάρες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Ο δήμος Αμαρουσίου έχει κάτι χρόνια δημοτική συγκοινωνία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ . ΔΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΑΛΛΟ . ΝΑ ΤΟΝ ΣΚΟΥΝΤΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ

   Διαγραφή
 25. Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΟΥ ΘΥΜΙΣΕ ΕΝΑ ΑΝΕΚΔΟΤΟ :

  -ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΩ;

  -ΒΕΒΑΙΑ.ΜΠΟΡΕΙΣ.ΣΕ ΑΚΟΥΜΕ

  -ΤΙΠΟΤΑ.ΑΠΛΑ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΩ ΗΘΕΛΑ .

  Tragic

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. κριμα αντιπολιτευση για την αντιπολιτευση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Σου έχει γίνει εφιάλτης ο μεγάλος ηγέτης τριανταφυλακης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 για κάνα πανωσεντονο/κατωσεντονο καλός είναι ….να μπει!

   Διαγραφή
  2. 10:24 μπηκε δυο φορες .βαθυα

   Διαγραφή
  3. 10:24 εκεί δεν μπορείς ….και όταν έρθει η ώρα εκείνη θα καταθέσεις τα όπλα ….🫡

   Διαγραφή
 28. Δεν κοιμάμαι πια τα βράδια γιατί ο τριανταφυλακης είναι επιτυχημένος δήμαρχος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Να μιλάει ένας που κυκλοφορεί με τζιπάρες χαχαχα η κοροϊδία έχει και τα όρια της είναι σαν να μιλάει ο βαρδινογιάννης για τα αστικά λεωφορεία θα τον πάρουν με τα λεμόνια να δημοσιευθεί και να μην λογοκριθεί

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τις τζιπαρες και όλα αυτά τα βρώμικα που γράφεις γιατί η ζήλεια σου σε κυριεύει δεν είναι από λεφτά από το ταμείο του Δήμου !Αλλοι φοράνε ρολόγια και γραβάτες αρμέγοντας τους πολίτες ….Να ανεβεί το σχόλιο παρακαλώ

   Διαγραφή
 30. Απεταξάμην των σατανά την ζήλια και την πλεονεξία μόνο αγάπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο