Σάββατο 27 Απριλίου 2024

ΥΠΕΣ: Ετσι λειτουργούν τα Συμβουλευτικά Όργανα των Δήμων (εγκύκλιος)


 
Νίκος Κοκκινόπουλος

Εγκύκλιο με θέμα «Συμβουλευτικά Όργανα των Δήμων», εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών, την οποία υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Θ. Λιβάνιος και προχωρά σε αναλυτική παρουσίαση της σύστασης και λειτουργίας των βασικών συλλογικών οργάνων των δήμων, που λειτουργούν συμβουλευτικά προς τα όργανα διοίκησης του δήμου, όπως προβλεπόταν στις κείμενες διατάξεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4647/2019 (Α ́ 204).....

Με αφορμή, ωστόσο, την έναρξη της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περιόδου (1/1/2024 – 31/12/2028) και την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών που εξελέγησαν κατά τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023, και κατόπιν θέσης σε ισχύ του ν.5056/2023 (Α’ 163), κρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών απαραίτητη η επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου της ανωτέρω εγκυκλίου και η εκ νέου παρουσίαση των βασικών σημείων που διέπουν τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία των πλέον προβλεπόμενων συλλογικών συμβουλευτικών οργάνων των δήμων.


Συγκεκριμένα:

Α. Δημοτική Επιτροπή Ισότητας


Β. Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων


Γ. Επιτροπές άρθρου 30 του ν.5056/2023


Δ. Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 70 του ν.3852/2010)


Ε. Επισημάνσεις για τη συγκρότηση των προαναφερόμενων συλλογικών οργάνων


ΣΤ. Εκπρόσωποι Ο.Τ.Α. για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων άλλων φορέων


Συνοπτικά, οι αλλαγές – προσθήκες που επήλθαν στη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία των ως άνω συλλογικών οργάνων συνοψίζονται στα κάτωθι:

• Με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 1α του ν.5056/2023 καταργήθηκε το άρθρο 76 του ν.3852/2010 (Α’ 87) περί σύστασης και λειτουργίας δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης.


• Με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 1β του ν.5056/2023 καταργείται η παρ.1 του άρθρου 6 του ν.4623/2019 (Α’ 134) και συνεπώς η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 452 του ν.4647/2019 (Α ́ 204).


Επομένως, τόσο για τη σύσταση επιτροπών όσο και για τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων των Ο.Τ.Α. σε επιτροπές, συμβούλια και λοιπά συλλογικά όργανα πάσης φύσεως νομικών προσώπων, κληροδοτημάτων και σωματείων, ισχύουν οι διατάξεις σύστασής τους.


• Με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ.1 του ν.5056/2023 προβλέπεται η δυνητική σύσταση επιτροπών για την εύρυθμη άσκηση των αρμοδιοτήτων των καταργηθέντων νομικών προσώπων των δήμων.


• Με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ.1 του ν.5056/2023 προβλέπεται η υποχρεωτική σύσταση επιτροπών για θέματα αρμοδιοτήτων των καταργούμενων σχολικών επιτροπών.


• Με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ.4 του ν.5056/2023 προβλέπεται η δυνητική σύσταση επιτροπής για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της καταργούμενης δημοτικής επιτροπής παιδείας.

Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ

aftodioikisi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο