Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020

Τι προβλέπει η μελέτη της υπό θεσμοθέτηση Π.Ο.Α.Υ. Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας, για την θαλάσσια περιοχή Μαυροβορός - Ασπρογιάλι - Βουλγαρέλα - Καμηλαύκα στα όρια του Αστακού.


Σύμφωνα με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε), η προτεινόμενη Π.Ο.Α.Υ. αποτελείται από δέκα (10) ζώνες παραγωγής (Π1-Π10), με συνολική επιφάνεια 25.977,98 στρέμματα. Δείτε τον παρακάτω πίνακα με τις 10 προτεινόμενες περιοχές..... 


Για τον Αστακό όπως βλέπουμε έχουμε δύο ζώνες. Η πρώτη η ζώνη Π-6, με θαλάσσια έκταση 3.600,32 στρέμματα (Κοινότητα Αστακού). 

Στην περιοχή Μαυροβορός - Ασπρογιάλι - Βουλγαρέλα - Καμηλαύκα αυτή την στιγμή υπάρχουν 4 μονάδες με 10, 10, 20 και 10 στρέμματα, με δυναμικότητα παραγωγής 737,50 τόνους/έτος. 

Η υπό θεσμοθέτηση Π.Ο.Α.Υ. προβλέπει για τις μονάδες αυτές, αύξηση αντίστοιχα σε 12,50, 12,50, αμετάβλητη, 17,50 στρέμματα αντίστοιχα. Επίσης προβλέπει την δημιουργία 3 νέων μονάδων με 49,5, 49,5 και 50 στρέμματα. Η δυναμικότητα θα πάει στους 6.979,50 τόνους/έτος. 

Περιοχή Π-6 (Κοινότητα Αστακού): 

Άρα μιλάμε για 211,50 στρέμματα κλουβιών ιχθυοκαλλιεργειών από τα 50 σημερινά στρέμματα, σε μία δεσμευμένη θαλάσσια έκταση 3.600,32 στρεμμάτων. 

Ο Φορέας Διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ., είναι Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.), η οποία συστάθηκε και συγκροτείται μόνο από εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας και το Επιμελητήριο Αιτ/νίας και κανέναν άλλο φορέα εντός. Η τοπική αυτοδιοίκηση Α' και Β' βαθμού φυσικά βρίσκονται εκτός. 

Ο Φορέας Διαχείρισης θα έχει την αποκλειστική διαχείριση της Π.Ο.Α.Υ. και αυτός θα αποφασίζει για μελλοντικές επεκτάσεις και νέες μονάδες εντός των ορίων των 10 ζωνών παραγωγής, που καταλαμβάνουν όπως προαναφέραμε συνολικά για όλη την Π.Ο.Α.Υ., 25.977,98 στρέμματα και οι ζώνες υδρανάπαυσης 15.202,39 στρέμματα. 

Για όποιους ενδιαφέρονται να μάθουν τι πρόκειται να συμβεί τα επόμενα χρόνια στο τόπο που ζουν και αγαπούν, αν η συγκεκριμένη Π.Ο.Α.Υ. λάβει την έγκριση της Πολιτείας, επισυνάπτουμε ολόκληρη την Σ.Μ.Π.Ε. της προτεινόμενης Π.Ο.Α.Υ. εδώ. 

Η ίδρυση της συγκεκριμένης Π.Ο.Α.Υ., αυτόματα θα σημάνει την μονόπλευρη ανάπτυξη για το παραλιακό κομμάτι του τόπου μας, αποκλειστικά και μόνο στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας. 

Στον τόπο μας τα αμέσως επόμενα χρόνια θα έχουμε μια τεράστια θαλάσσια βιομηχανική περιοχή, που θα είναι ενάντια στο Περιβάλλον, ενάντια στον Τουρισμό, ενάντια στην Οικονομία της χώρας, ενάντια στο δημόσιο συμφέρον, ενάντια στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της προώθησης της ισόρροπης ανάπτυξης του εθνικού χώρου. 

mytikaspress

Δεν υπάρχουν σχόλια: