Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Έκτακτο Δ.Σ. στον Δήμο Ξηρομέρου, αύριο Παρασκευή για Έγκριση Απολογισμού- Ισολογισμού 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ        
           
O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
      Καλεί σε  Έκτακτη – Κατεπείγουσα  Συνεδρίαση  την  Εικοστή Πέμπτη  (25η)  του Μήνα Ιουλίου  του έτους 2014  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  12:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό  Κατάστημα Αστακού)  σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.4 Κ.Δ.Κ. του Ν. 3463/2006 για  λήψη  Απόφασης στο κάτωθι  θέμα:
    Έγκριση Απολογισμού- Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων  Δήμου Ξηρομέρου οικ. έτους 2012.
        Ο λόγος του έκτακτου της συνεδρίασης έγκειται λόγω μη έγκρισης Ισολογισμού-Απολογισμού οικ έτους 2012 στην συνεδρίαση της δεκάτης (10ης ) Μαρτίου 2014 .

Ο  Πρόεδρος
Παπαναστάσης Στυλιανός.......    Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Πυθαγόρας Σαμαράς  προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. κα. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά – Ενταύθα
2.κα. Ευθυμία Χ. Καραπάνου-Κολοβού – Αγρίνιο 
3. κ. Φώτιο Π. Λιβάνη – Ενταύθα 
4. κ. Ιωάννη Α. Ζορμπά – Αθήνα             
5. κ. Ανδρέα Α. Μαγγίνα – Ενταύθα 
6. κ. Σπύρο Γ. Λυμπεράτο – Ενταύθα 
7.κ. Ζώη Χ. Μητσάνη – Ενταύθα    
8.κ. Νικόλαο Β. Μπίτα – Παλαιομάνινα
9.  κ. Αλέξανδρο Γιώτη- Ενταύθα          
10.    κ. Σπύρο Θ. Λύτρα –  Ενταύθα     
11.    κ. Ηλία Α. Ταμπάκη –   Πειραιάς     
12.    κ. Σπύρο Α. Καϋμενάκη – Μύτικας
13.    κ. Μουρκούση Βασίλειο – Κανδήλα     
14.    κ. Παναγιώτη Ε. Γαζέτα – Ενταύθα       
15.    κ. Αναστάσιο Χ. Κατσιπάνο –  Αγρίνιο
16.    κ. Ιωάννη Γ. Λύτρα –  Αγρίνιο       
17.    κ. Κων/νο Β. Κυριάκο – Βασιλόπουλο     
18.    κ. Κων/νο Θ. Μπαμπούρη – Ενταύθα
19.    κ. Απόστολο Π. Ντίνο – Ενταύθα   
20.    κ. Κων/νο Ι. Λαϊνά – Ενταύθα
21.    κ. Ελευθέριο Κατσαούνη- Μύτικα
22.    κ. Ηλία Κακούρη - Αρχοντοχώριο
23.    κ. Θωμά Ι. Ρετούλη - Αρχοντοχώριο
24.    κ. Παναγιώτη Ι. Τζαχρήστα - Φυτείες
25.    κ. Παντελή Κ. Ψηλό - Φυτείες
26.    κ. Γεράσιμο Δ. Βότση -  Ενταύθα

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ:


1.Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Αστακού
2.Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου
3.Προϊστάμενο Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ξηρομέρου 

 4.   κ. Μόσχο Ιωάννη, Ορκωτό Λογιστή

Δεν υπάρχουν σχόλια: