Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010

Θύμιος Σώκος: Να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των εργασιών στο Φράγμα Αχυρών


Επιστολή απέστειλε ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θύμιος Σώκος προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Σκανδαλίδη και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημήτρη Ρέππα στην οποία τονίζει την αναγκαιότητα για το φράγμα Αχυρών, την άμεση ένταξη του στο ΕΣΠΑ, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των εργασιών και η ολοκλήρωση του έργου.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας Θύμιου Σώκου, έχει ως εξής:
.
ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΧΥΡΩΝ
.
Κύριε Υπουργέ,
Στην περιοχή του Δήμου Μεδεώνος, της επαρχίας Ξηρομέρου εκτελείται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, το έργο "Φράγμα Αχυρών και συναφή έργα στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας", συνολικής συμβατικής δαπάνης 26.854.376,83 €. Το έργο είναι ενταγμένο στην ΣΑΕ 072 με αριθμό 1996ΣΕ07200003 και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.
Το εκτελούμενο έργο περιλαμβάνει (α) χωμάτινο ανάχωμα με τα συναφή έργα ασφαλείας υπερχειλιστή και εκκένωσης, (β) ταμιευτήρα συνολικής ωφέλιμης χωρητικότητας 41.700.000 ΓΠ νερού, (γ) έργα υδροληψίας που περιλαμβάνουν σήραγγα μήκους 2.100 ΓΠ με τα συνοδά της έργα, (δ) αρδευτικά έργα κεντρικού Ξηρομέρου και (ε) οδούς προσπέλασης συνολικού μήκους 14 ΚΓΠ και βελτίωσης υφιστάμενων οδών μήκους 35 ΚΠΙ.
.
Πρόκειται για ένα έργο που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990, διακόπηκε το Δεκέμβριο του 2000, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης στις διαδικασίες απαλλοτρίωσης και επαναδημοπρατήθηκε το 2005, οπότε και αναδείχτηκε μειοδότρια ανάδοχος του έργου η εταιρεία ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.
Έκτοτε η πρόοδος του έργου ήταν θεαματική και μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το 85% περίπου του τεχνικού αντικειμένου. Πρόσφατα μάλιστα λύθηκαν και όλα τα τεχνικά προβλήματα και κυρίως αυτά που αφορούσαν στην κατολίσθηση του δεξιού αντερείσματος.
.
Δυστυχώς όμως από τον περασμένο Μάιο
η χρηματοδότηση του έργου έχει ουσιαστικά διακοπεί, στην ανάδοχο του έργου οφείλονται περί τα 4,7 εκ. ευρώ και πλέον ο κίνδυνος εκ νέου διακοπής των εργασιών είναι ορατός. Με δεδομένο ότι το χωμάτινο ανάχωμα του φράγματος δεν έχει φτάσει ακόμη στο ύψος της προβλεπόμενης από τη μελέτη στέψης, η ενδεχόμενη νέα διακοπή των εργασιών είναι πολύ πιθανόν να αποδειχθεί καταστροφική για το μέχρι σήμερα εκτελεσθέν έργο, γιατί ως γνωστόν οι εργασίες κατασκευής των αναχωμάτων των χωμάτινων φραγμάτων δεν επιτρέπεται, για λόγους καθαρά τεχνικούς, να διακοπούν.
.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών του φράγματος Αχυρών θα αρδευτούν περί τα 26.000 στρέμματα της περιοχής Ξηρομέρου, θα ενισχυθεί η αγροτική παραγωγή με νέες δυναμικές καλλιέργειες και η όλη περιοχή θα τεθεί σε νέα αναπτυξιακή πορεία. Ήδη εν αναμονή ολοκλήρωσης του φράγματος και προγραμματισμένης λειτουργίας των δικτύων άρδευσης από την επόμενη άνοιξη, παρατηρείται για πρώτη φορά αύξηση του αγροτικού πληθυσμού στην περιοχή.
Όπως πληροφορηθήκαμε από τις Υπηρεσίες μας αρμόδιος φορέας για την ένταξη τεχνικών έργων με αντικείμενο την κατασκευή φραγμάτων, που προορίζονται για την άρδευση καλλιεργούμενων εκτάσεων, είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
.
Κύριε Υπουργέ,
Με δεδομένη την αδυναμία συνέχισης της χρηματοδότησης του έργου από εθνικούς πόρους, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα μας αλλά και της κωλυσιεργίας στο θέμα του αναδασμού και προκειμένου να αποφευχθεί η εκ νέου διακοπή των εργασιών αλλά και η πιθανή καταστροφή ήδη εκτελεσμένων τμημάτων του έργου, προτείνουμε την άμεση ένταξη του στο ΕΣΠΑ, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των εργασιών και η ολοκλήρωση του έργου μέχρι την επόμενη άνοιξη.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ,
ΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο