Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2019

Ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος για την εκδημία του Μητροπολίτη Αχελώου κυρού Ευθυμίου

Ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος για την εκδημία του Μητροπολίτη Αχελώου κυρού Ευθυμίου:

 Ἡ εἴδηση τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ ἐν Χριστῷ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀχελώου κυροῦ Εὐθυμίου προκάλεσε εἰς τούς πολλούς φίλους καί συνεργάτες του ἰδιαίτερη θλίψη. Γόνος εὐπόρου οἰκογενείας τοῦ Ἀγρινίου ἀπό τά νεανικά του χρόνια ἀποφάσισε νά ἀφιερωθῇ πλήρως εἰς τήν Ἐκκλησίαν ἑντασσόμενος εἰς τήν Ἀδελφότητα Θεολόγων «Ἡ Ζωή», τά μέλη τῆς ὁποίας ἀνέκαθεν διεκρίνοντο γιά τήν αὐταπάρνηση, τήν ἀκεραιότητα, τή λιτότητα βίου, τόν ἱεραποστολικό ζῆλο, τήν βασιζόμενη στήν Ἁγία Γραφή, το Πατερικό πνεῦμα καί τή Λειτουργική ζωή Ὀρθόδοξη πνευματικότητα.
Ἐργάστηκε ὡς λαϊκός θεολόγος σέ διάφορους τομεῖς τῆς Χριστιανικῆς Κινήσεως (κήρυγμα, ἀρθρογραφία, κατήχηση) καί ἰδιαίτερα ὡς Γενικός Γραμματεύς τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ Ὁρθόδοξου Νεολαίας «Σύνδεσμος». Με έντονο πάντα ἐνδιαφέρον τόσο γιά τήν Ἐσωτερική ὅσο καί γιά τήν Ἐξωτερική Ἱεραποστολή τήν ἑνότητα τῆς Ἑκκλησίας καί τή μαρτυρία της στόν σύγχρονο κόσμο. Ὡς Ἐπίσκοπος ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ ἐμπνευσμένου Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου Α΄, μέ σημαντική συμβολή στό ποιμαντικό καί κατηχητικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν μέ ὑψηλή θεολογική κατάρτιση, ποιμαντική εὐαισθησία καί δράση, προσέφερε οὐσιαστικό συγγραφικό ἔργο ἀσχολούμενος ἰδιαίτερα μέ κατηχητικά, ομιλητικά, οικολογικά κ.ἄ. σύγχρονα θέματα. Σοβαρός, σεμνός, ἐργατικός, δημιουργικός, πάντοτε ἀξιοπρεπής, ἀκόμα καί σέ ὧρες ἀδικίας καί δοκιμασίας. Εἶχε ουσιαστική ἐμπειρία τοῦ μυστηρίου τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως ἀκτινοβολούσα εὐγένεια καί ἐλπίδα, ἀφορῶντας «εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν» (Ἐβρ. 12:2).

Μετέχοντες εἰς τό πένθος τῆς ἐκδημίας τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Αχελώου κυροῦ Εὐθυμίου εἰς Κύριον, ὅν ἠγάπησε καί διοικόνησε ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς του, ἐτελέσαμεν εἰς τό παρεκκλήσιον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Τιράνων τρισάγιον, δεόμενοι ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ἐκλεκτῆς αὐτῆς ψυχῆς εἰς χώραν ζώντων.

Αἰωνία Σου ἡ μνήμη, προσφιλέστατε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ ἡμῶν, Εὐθύμιε.

Ἐν Τιράνοις, τῇ 27ῃ Δεκεμβρίου 2019


Δεν υπάρχουν σχόλια: