Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017

Υποβρύχια άντληση νερού από την τεχνητή λίμνη Στράτου. Καταγγελία - Φωτογραφίες - Ερωτήσεις.


Υποβρύχιο σύστημα άντλησης νερού από τη λίμνη Στράτου. Οκτώ (8) Ερωτήματα προς τον Δήμαρχο Αγρινίου και τον αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑ σχετικά με τη νομιμότητα του έργου και την ποιότητα του νερού για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας.....


Σύμφωνα με ανώνυμη καταγγελία που απευθύνθηκε στη Δημοτική μας Παράταξη, συνοδευόμενη από φωτογραφικό υλικό, στη  μικρή λίμνη Στράτου, δίπλα στη γέφυρα του Αχελώου και συγκεκριμένα στη θέση απ' όπου ξεκινάει η αρδευτική διώρυγα προς Δοκίμι, κατασκευάστηκε έργο άντλησης νερού με υποβρύχιο σύστημα και το νερό διοχετεύεται  απ' ευθείας και χωρίς καμιά επεξεργασία στον κεντρικό αγωγό του δημοτικού δικτύου ύδρευσης από το οποίο υδροδοτούνται οι Τοπικές Κοινότητες Στράτου, Οχθίων και η Δημοτική κοινότητα Λεπενούς.
            Κατόπιν τούτου ερωτάται ο Δήμαρχος Αγρινίου και πρόεδρος της ΔΕΥΑΑ κ. Παπαναστασίου και ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΑ κ. Σκορδόπουλος:

1) Ποιος, πότε και με ποια διαδικασία προμηθεύτηκε το εμφαινόμενο στις σχετικές φωτογραφίες υποβρύχιο σύστημα άντλησης νερού και ποιο ήταν το κόστος της προμήθειάς του;

2) Πότε κατασκευάστηκε το έργο της σύνδεσης του υποβρυχίου συστήματος άντλησης νερού με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης από το οποίο υδροδοτούνται οι προαναφερόμενες κοινότητες, ποιος κατασκεύασε το έργο αυτό και εάν εκτελέστηκε μετά από σχετική μελέτη;

3) Η προαναφερόμενη θέση της λίμνης Στράτου, υπάγεται στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος;

4) Με το προαναφερόμενο έργο, διοχετεύεται ή όχι νερό από τη λίμνη Στράτου στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης προς τις ανωτέρω κοινότητες και αν ναί, το νερό αυτό υπόκειται στην προβλεπόμενη και επιβαλλόμενη επεξεργασία προκειμένου να είναι πόσιμο και ασφαλές για την υγεία των κατοίκων;

5) Για την εν λόγω άντληση και χρήση του νερού από τη λίμνη Στράτου, έχει προηγηθεί μελέτη για τα όρια και τις δυνατότητες του υδάτινου αποθέματος της λίμνης, τη διατήρηση του οικοσυστήματος αυτού και της ισορροπίας που απαιτείται μεταξύ άντλησης και ανατροφοδότησης του νερού;

6) Έχει υποβληθεί από τον Δήμο Αγρινίου ή τη ΔΕΥΑΑ αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση άδειας χρήσης του νερού με τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία αυτού;

7) Έχει εκδοθεί άδεια χρήσης ύδατος από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η λεκάνη απορροής του ποταμού όπου βρίσκεται το σημείο υδροληψίας και αν ναι, ποιες είναι οι προϋποθέσεις και οι όροι χρήσης του νερού που καθορίζονται στη σχετική άδεια;

8) Επειδή το ανωτέρω έργο είναι τοποθετημένο σε χώρο όπου εμπλέκονται κι άλλα νομικά πρόσωπα και συγκεκριμένα ο ΓΟΕΒ και η ΔΕΗ, εάν υπάρχει σύμπραξη ή σύμφωνη γνώμη αυτών για την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου;
Γραφείο Τύπου Δημοτικής Παράταξης

«ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο