Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

Αποζημιώσεις για επίταξη και απαλλοτριώσεις σε Ιόνια και Πλατυγιάλι-Άγιο Δημήτριο

Δημοσιεύτηκε από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών, η απόφαση  έγκρισης της  2ης τμηματικής πληρωμής δαπάνης ποσού 4.889,22 € τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά, για την δαπάνη αποζημίωσης επιταχθέντων ακινήτων, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 3336/17.07.15 Απόφαση επίταξης ακινήτων του έργου «Σύνδεση Ιόνιας Οδού με Αστακό-Τμήμα κόμβος Πλατυγιαλίου- Ι.Κ. Αγ. Δημητρίου στα Δημοτικά Διαμερίσματα Αστακού και Στρογγυλοβουνίου στο Δήμο Ξηρομερου του Ν. Αιτωλοακαρνανίας» (ΑΔΑ: 7ΠΟ3465ΦΘΘ-Α9Μ), από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2012ΣΕ07180006 της ΣΑΕ 071/8 που έχουν διατεθεί για την πληρωμή αποζημίωσης λόγω επίταξης.....

Επίσης με χθεσινή απόφαση, δημοσιεύτηκε η αναγνώριση / εκκαθάριση δαπάνης συνολικού ποσού 26.793,00€ (18.755,10€ + 8.037,90 €) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7Α του Ν. 2882/2001 (Α΄17), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 125 του Ν. 4070/2012 (Α΄82), για παρακατάθεση αποζηµίωσης ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν µε την Υ.Α. Φ2γAIT/οικ/3645/1 -7 – 2015 ( AAΠ΄ 152) για την κατασκευή του τµήµατος Αντίρριο-Κεφαλόβρυσο της Ιονίας Οδού στο τµήµα από Χ.Θ.9+230 έως Χ.Θ. 9+671,49 του 1ου υποτµήµατος από Χ.Θ. 0+005 έως 10+248, στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.
agriniopress

Δεν υπάρχουν σχόλια: