Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Απειλούνται με κατασχέσεις 50.299 αγρότες για οφειλές στον ΟΓΑ

Στα 16.613.714.104 ευρώ (τρέχον υπόλοιπο) εκτινάχθηκαν οι συνολικές οφειλές ασφαλιστικών χρεών προς τα ταμεία, σύμφωνα με τα στοιχεία της τριμηνιαίας έκθεσης του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) για το διάστημα Απριλίου – Ιουνίου 2016. Από την έναρξη της λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. και μέχρι τον Ιούνιο του 2016,σύμφωνα με το agrotypos.gr, έχουν ενταχθεί σε αυτόν συνολικά 50.299 αγρότες, για οφειλές προς τον ΟΓΑ που ανέρχονται συνολικά στα 409.851.429 ευρώ. Για τη διαχείριση των οφειλών εφαρμόζονται ενιαίες διαδικασίες για τους οφειλέτες όλων των ασφαλιστικών ταμείων (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α., Ε.Τ.Α.Α.). Το ΚΕΑΟ ανακοίνωσε τη διαδικασία που θα ακολουθεί για την λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών (κατασχέσεις).....


Ενημέρωση οφειλέτη
Στον οφειλέτη που εντάσσεται στο Κ.Ε.Α.Ο. αποστέλλεται η «Πρόσκληση για τακτοποίηση οφειλών»
Στον οφειλέτη που δεν ανταποκρίνεται στην πρόσκληση για τακτοποίηση οφειλών (εξόφληση ή διακανονισμό) αποστέλλεται η «Ατομική Ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών» με την οποία ενημερώνεται ότι αν δεν ανταποκριθεί σε 20 ημέρες θα ξεκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης.
Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2016 από το Κ.Ε.Α.Ο. είχαν αποσταλεί 294.269 Ατομικές Ειδοποιήσεις σε οφειλέτες Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α. και Ε.Τ.Α.Α.

Διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων
Εντοπισμός οφειλετών σε βάρος των οποίων μπορούν να ληφθούν μέτρα
Οι υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο., εντοπίζουν τους οφειλέτες που δεν ανταποκρίθηκαν εντός 20 ημερών από την παραλαβή της Ατομικής Ειδοποίησης για την τακτοποίηση της οφειλής τους.

Αξιολόγηση – Δημιουργία προφίλ οφειλέτη
Πριν τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων οι οφειλέτες αξιολογούνται και δημιουργείται το προφίλ του καθενός με πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα του Κ.Ε.Α.Ο., τη διασύνδεση με το Μητρώο της Γ.Γ.Π.Σ., τα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ. κλπ. Στη συνέχεια με κριτήρια καθορίζεται ο βαθμός εισπραξιμότητας και επισφάλειας κάθε οφειλής.

Κριτήρια
Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη είναι:
– το ύψος της οφειλής: ανάλογα με το ύψος της οφειλής επιλέγεται και το κατάλληλο είδος μέτρου
– η συμπεριφορά του οφειλέτη: Αξιολογείται η στάση του οφειλέτη σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του π.χ. η καταβολή των τρεχουσών εισφορών και η παράλληλη καταβολή ανελλιπώς κάθε μήνα εύλογου ποσού «έναντι» της οφειλής ενισχύουν το προφίλ της αξιοπιστίας του οφειλέτη, κάτι που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη υπέρ του οφειλέτη για όσο χρόνο διαρκεί η συμπεριφορά αυτή.
– η παλαιότητα της οφειλής: στο πλαίσιο της αξιολόγησης του οφειλέτη, εξετάζεται το χρονικό σημείο δημιουργίας των οφειλών, προκειμένου να εκτιμηθεί αν οφείλονται στην οικονομική κρίση ή την εκ συστήματος αφερεγγυότητα του οφειλέτη
sinidisi

Δεν υπάρχουν σχόλια: