Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου για το νερό


           Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Ξηρομέρου Ελευθέριος Κατσαούνης,  εξέδωσε πρόσκληση με την οποία συγκαλεί, σε συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την ποιότητα του πόσιμου νερού στο Δήμο Ξηρομέρου, έπειτα από αίτημα 10 Δημοτικών Συμβούλωντο δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρουτο Σάββατο 28 Απριλίου 2012 και ώρα 19:00 μ.μστο δημαρχιακό κατάστημα στον Αστακό...


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
   
      Καλεί σε  Τακτική Συνεδρίαση  την  (28ητου Μήνα Απριλίου του έτους 2012 ημέρα  Σάββατο   και ώρα 19.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό  Κατάστημα)  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  έπειτα από την αριθ. πρωτ.  6449/23.04.2012 αίτηση δέκα (10) Δημοτικών Συμβούλων για άμεση σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, για  λήψη  Απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
        Ποιότητα του πόσιμου νερού στο Δήμο Ξηρομέρου

Ο   Πρόεδρος Δ.Σ.
α/α        
Ο Αντιπρόεδρος
Κατσαούνης Ελευθέριος

   Στην συνεδρίαση αυτή καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.        Μουρκούση Βασίλειο
2.        κα. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά – Ενταύθα  
3.        κ. Φώτιο Π. Λιβάνη – Ενταύθα           
4.        κ. Ιωάννη Α. Ζορμπά – Αθήνα      
5.        κ. Ανδρέα Α. Μαγγίνα – Ενταύθα    
6.        κ. Σπύρο Γ. Λυμπεράτο – Ενταύθα        
7.        κ. Ζώη Χ. Μητσάνη – Ενταύθα              
8.        κ. Νικόλαο Β. Μπίτα – Παλαιομάνινα
9.        κ. Γιώτη Αλέξανδρο - Ενταύθα       
10.    κ. Σπύρο Θ. Λύτρα –  Ενταύθα          
11.    κ. Ηλία Α. Ταμπάκη –   Πειραιάς 
12.    κ. Σπύρο Α. Καϋμενάκη – Μύτικας
13.    κ. Στυλιανός Παπαναστάσης– Ενταύθα   
14.    κ. Παναγιώτη Ε. Γαζέτα – Ενταύθα     
15.    κα. Ευθυμία Χ. Καραπάνου-Κολοβού – Θεσ/κη   
16.    κ. Αναστάσιο Χ. Κατσιπάνο –  Αγρίνιο   
17.    κ. Ιωάννη Γ. Λύτρα –  Αγρίνιο    
18.    κ. Κων/νο Β. Κυριάκο – Βασιλόπουλο 
19.    κ. Κων/νο Θ. Μπαμπούρη – Ενταύθα    
20.    κ. Απόστολο Π. Ντίνο – Ενταύθα
21.    κ. Κων/νο Ι. Λαϊνά - Ενταύθα
22.    κ. Ερωτόκρ. Π. Γαλούνη - Αρχοντοχώριο
23.    κ. Θωμά Ι. Ρετούλη - Αρχοντοχώριο
24.    κ. Παναγιώτη Ι. Τζαχρήστα - Φυτείες
25.    κ. Παντελή Κ. Ψηλό - Φυτείες
26.    κ. Γεράσιμο Δ. Βότση -  Ενταύθα


ΚΟΙΝ/ΣΗ:

Πρόεδρο Δ.Κ. Αστακού
Πρόεδροι Τ.Κ. Δήμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: