Σάββατο 28 Απριλίου 2012

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγρίνιο 27/04/2012
Με την παρούσα ανακοίνωση, σαν Σύμβουλοι της Δημοτικής κοινότητας Αγρινίου, προσπαθούμε να κάνουμε συνοπτικά, κοινωνούς, τους Δημότες της Δημοτικής κοινότητας Αγρινίου  σχετικά με προβλήματα που υπάρχουν σχεδόν από το πρώτο διάστημα  λειτουργίας του οργάνου «Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου» έως σήμερα.....


      Δυστυχώς για πρώτη φορά από την λειτουργία του οργάνου δεν συμμετείχαμε  και απείχαμε από την συνεδρίασή του στις 26/04/2012, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, καθώς δεν έχουν εισακουστεί ακόμα ως σήμερα οι παρατηρήσεις μας σχετικά με σημαντικά θέματα όπως :  
1.-Τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε θέματα της καθημερινότητας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των οικογενειών, των παιδιών, των νέων και  γενικά των δημοτών της Δημοτικής κοινότητας Αγρινίου.     
2.-Τον τρόπο και τις ώρες λειτουργίας του οργάνου.
3.-Τις αρμοδιότητες του οργάνου, καθώς δεν του έχουν εκχωρηθεί ως σήμερα από τον Δήμαρχο.
4.-Την καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση αποφάσεων του συμβουλίου.  
           Ελπίζουμε επιτέλους να τύχουν μεγαλύτερης προσοχής τα συγκεκριμένα θέματα από την πλειοψηφία και να υπάρξει αποτελεσματική δράση και παρέμβαση.

Με εκτίμηση,
Ανδριόπουλος Ιωάννης
Φωτάκη Δώρα  

Δεν υπάρχουν σχόλια: