Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Ιχθυοκαλλιέργειες - Ξηρόμερο: Η έντονη ανησυχία Φορέων και Πολιτών και οι λεπτές ισορροπίες.


       Στην περιοχή του Ξηρομέρου υπάρχουν προ πολλών ετών οι εκμεταλλεύσεις εκτροφής και καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών, σε όλα τα στάδια ανάπτυξης. Μέχρι σήμερα η εντατική εκτροφή εξασφαλίζει υψηλές αποδόσεις παραγωγής ιχθυοειδών. Υπάρχουν εγκαταστάσεις αναπαραγωγής, εκκόλαψης και εκτροφής στα πρώτα στάδια της ζωής των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας που είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία των μονάδων. Επίσης εγκαταστάσεις, στις οποίες πραγματοποιείται η συσκευασία νωπών ψαριών, καθώς και κάθε μορφής επεξεργασία αυτών (απεντέρωση, φιλετοποίηση, εκσπλαχνισμός κ.λπ.).

Ας διαβάσουμε παρακάτω την νομοθεσία όπως έχει διαμορφωθεί:

Με την κοινή υπουργική απόφαση 31722/4-11-2011(ΦΕΚ Β 2505/2011), εγκρίθηκε, όπως είχε χαρακτηριστεί, το στρατηγικής σημασίας ειδικό χωροταξικό σχέδιο και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και η σχετική στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το έτος 2014 με το ν.4282/2014 «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 182), θεσπίστηκαν ολοκληρωμένες διαδικασίες αδειοδότησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής και ημιεντατικής μορφής. Η αρμοδιότητα μίσθωσης των υδάτινων εκτάσεων και η αδειοδότηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας τόσο σε υδάτινες όσο και σε χερσαίες εκτάσεις, αποκεντρώθηκε στις κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας (μη αιρετές δομές) και ολοκληρώνεται με την έκδοση των σχετικών αποφάσεων (μίσθωσης, ίδρυσης & λειτουργίας κ.λπ.).
Με το άρθρο 13 του νόμου 4691/2020 (Α ́108), ενσωματώθηκαν στον νόμο 4282/2014 βασικές διατάξεις για τη διαχείριση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), στα πλαίσια εφαρμογής του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Αειφόρου Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.).

Δημιουργία της ΠΟΑΥ.

Για την περιοχή μας ισχύει το ΦΕΚ Δ΄ 25/2023 το οποίο προβλέπει την Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) σε θαλάσσιες περιοχές των δυτικών ακτών της Αιτωλοακαρνανίας και του συμπλέγματος Εχινάδων Νήσων των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, αντίστοιχα, εντός της Περιοχής Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) Α.3, επίσης εγκρίνει το σχέδιο διάταξης και οριοθέτησης των παραγωγικών ζωνών και των ζωνών υδρανάπαυσης της Π.Ο.Α.Υ.. Μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο του ψηφισθέντος ΦΕΚ για την εφαρμογή της ΠΟΑΥ, ο Φορέας Ίδρυσης και Διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ. υποχρεούται να πραγματοποιήσει συγκεκριμένες εργασίες σε χερσαίες, συνοδές και υποστηρικτικές, εγκαταστάσεις των μονάδων, η διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησής τους προβλέπεται αναλυτικά όπως και το αποκλειστικό δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων αυτών.

Ας διαβάσουμε με προσοχή, τι προβλέπει για την περιοχή του Ξηρομέρου,(δείτε στο τέλος του άρθρου τοπογραφικό διάγραμμα) το εγκεκριμένο διάταγμα με τις προβλεπόμενες συνοδές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις ελλιμενισμού. Συγκεκριμένα προβλέπει την ύπαρξη οκτώ(8) συνοδών εγκαταστάσεων ελλιμενισμού στην περιοχή του Δήμου Ξηρομέρου, από τις οκτώ(8) η επτά(7) είναι νέες. Ας διαβάσουμε που είναι αυτές η επτά(7) νέες συνοδές εγκαταστάσεις ελλιμενισμού, οι πρώτες δύο είναι στην περιοχή του λιμένα Πλατυγιαλίου, με την πρώτη εγκατάσταση ελλιμενισμού να είναι στη θέση του όρμου Κούμαρος και τη δεύτερη στον όρμο του Αγίου Παντελεήμονα σε μικρή απόσταση από την είδη υπάρχουσα,  η τρίτη στον Όρμο Μαυροβορος που αποτελεί έναν εξαιρετικό ψαρότοπο για τους επαγγελματίες της περιοχής, η τέταρτη στον Όρμο Ασπρογιάλι και συγκεκριμένα στη Στενή Καμπλάφκα, η πέμπτη σε κοντινή απόσταση στην περιοχή Καμπλάφκα, η έκτη στην περιοχή της εταιρείας Plagton AE και η έβδομη στην περιοχή του Μύτικα κοντά σε ήδη υπάρχουσα μονάδα.   

Το ερώτημα είναι εάν οι εν λόγω προτεινόμενες συνοδές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις ελλιμενισμού που προβλέπει το ΦΕΚ θα διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους με διαφορετικές συνθήκες που να επιτρέπουν τη διαχείριση γενικού/ειδικού φορτίου, δηλαδή προϊόντων συντήρησης και κατάψυξης, ή δεξαμενές εύφλεκτων και χημικών για τα σκάφη εξυπηρέτησης των μονάδων, ή και τα δύο. Στην περίπτωση που θα υπάρχουν τα παραπάνω, η τήρηση των διατάξεων του π.δ. 11/2002 «Εθνικό Σχέδιο έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες», με σκοπό την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, θα μπορεί να θεραπεύσει την ζημία που μπορεί να υποστούν οι επαγγελματίες και δημότες. Όπως προκύπτει από το σχεδιασμό στην περιοχή της Καμπλάφκας είναι εξαιρετικά κοντά οι εγκαταστάσεις ελλιμενισμού αλλά και η προβλεπόμενη ετήσια παραγωγή ιχθυοειδών είναι μεγάλη προβλέποντας ως μέγιστη δυναμικότητα περισσότερους από 7.000 τόνους ετησίως. Να υπενθυμίσουμε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή έγινε η πορεία - διαμαρτυρία των φορέων και κατοίκων την 26 Νοεμβρίου 2023.

Ένα ακόμη ερώτημα είναι το οδικό δίκτυο της περιοχής του Ξηρομέρου. Το επαρχιακό οδικό δίκτυο είναι πολλά χρόνια πίσω, με το δρόμο που εξυπηρετεί το παραλιακό μέτωπο Αστακού-Μύτικα να μην έχει τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου που θα μπορούσε να ανταποκριθεί στην απρόσκοπτη κίνηση τόσο των φορτηγών που θα εξυπηρετούν την βιομηχανική ζώνη των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας όσο και τους τουρίστες που θα επισκεφθούν την περιοχή, τους διερχόμενους για άλλες περιοχές εκτός του Δήμου, αλλά και τους κατοίκους της περιοχής. Το ΦΕΚ της ΠΟΑΥ δεν αναφέρει εάν η μεταφορά με τους τόννους ιχθυοειδών που θα παράγονται ετησίως, θα γίνει με χερσαία μέσα(οδικώς) ή θα μεταφορτώνονται σε άλλο πλοίο για περαιτέρω διά θαλάσσης μεταφορά. Αυτό που προβλέπει είναι η οργάνωση συστήματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που προκύπτουν κατά την κατασκευή και λειτουργία των μονάδων, σε συνεργασία με νομίμως αδειοδοτημένους για τον σκοπό αυτό φορείς.
Συνεχίζοντας την παραπάνω σκέψη, ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο σύστημα μεταφορών, είναι ουσιώδους σημασίας για την ομαλή λειτουργία των δραστηριοτήτων της περιοχής(ιχθυοκαλλιέργεια, αγρότες, κτηνοτρόφοι, τουρισμός, εργαζόμενοι, κάτοικοι), καθώς δεν θα πρέπει να αγνοεί την συνθετότητα της πολεοδομικής ταυτότητας μιας περιοχής και την εξέλιξή της. Ο Δήμος Ξηρομέρου επενδύει στην τουριστική ανάπτυξη και εξέλιξη, επίσης η κυκλοφορία θα πρέπει να μη δημιουργεί όχληση στους μόνιμους κατοίκους προς τις περιοχές κατοικίας τους. Η αυξημένη κυκλοφορία φορτηγών, εργαζομένων, τουριστών, διερχόμενων οδηγών και κατοίκων θα είναι ένα εκρηκτικό μείγμα σε ένα απαρχαιωμένο οδικό δίκτυο με συνέπεια τη ρύπανση και την όχληση των δημοτών του Δήμου.     

Περαιτέρω το άρθρο 6. του διατάγματος για την ΠΟΑΥ ορίζει, Η χωροθέτηση των υδατοκαλλιεργειών και των συνοδών τους εγκαταστάσεων εξασφαλίζει την ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς χρήση της παραλίας και του αιγιαλού. Διασφαλίζεται, επίσης, η μορφολογία των ακτών και προστατεύεται κατά το δυνατόν η φυσιογνωμία της περιοχής, η ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η αισθητική του φυσικού τοπίου.
Χωρίς πολλά σχόλια για το παραπάνω η κρίση δική σας, δείτε το παρακάτω Βίντεο:


Οι κάτοικοι της περιοχής του Ξηρομέρου, η επιτροπή αγώνα και ο Δήμος Ξηρομέρου δεν αποφάσισαν ξαφνικά να είναι απέναντι στο διάταγμα της ΠΟΑΥ, ούτε θέλουν να πολεμήσουν τις εταιρείες και μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών, απλά ζητούν να γίνουν δεκτές οι θέσεις τους να μην γίνουν νέες εγκαταστάσεις μονάδων και συνοδών εγκαταστάσεων στο παραλιακό μέτωπο Αστακού - Μύτικα χωρίς όρους και κανόνες, καθώς θεωρούν ότι το παραλιακό μέτωπο μαζί με τον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών είναι και για την τουριστική αξιοποίηση αλλά και την αλιευτική δραστηριότητα από τους επαγγελματίες ψαράδες, και βέβαια και για τους δημότες του Δήμου.
Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου κ. Τριανταφυλλάκης διαχρονικά έχει προτείνει την ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών σε περιοχή που είναι πέρα από το παραλιακό μέτωπο στην ανοικτή θάλασσα.

Δημόκριτος:
Οικήιον ελευθερίης παρρησίη.
Γνώρισμα της ελευθερίας είναι η παρρησία (ελεύθερη έκφραση γνώμης).

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

4 σχόλια:

 1. Ο Δήμαρχος όταν θυμάται το θέμα προτείνει ανεφάρμοστες λύσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο σφιχτερμαν τελικά με ποιον είναι με τους επενδυτές η με την δημοτική αρχή καληνύχτα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αλήθεια ο γνήσιος ξηρομεριτης που έβγαζε κ βιβλία για το Ξηρόμερο...που είναι;ποια είναι η τοποθέτηση του;

   Διαγραφή
 3. Ξεχάσατε να μας πείτε ότι και αυτό είναι έργο γαλουνη

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο