Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023

ΥΠΕΣ: Για ποιους αιρετούς προβλέπονται έξοδα παράστασης (νομοσχέδιο)


Με νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση προβλέπεται η καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα των Διοικητικών Συμβουλίων της Κ.Ε.Δ.Ε. και της ΕΝ.ΠΕ.... για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή και διοργάνωση πλήθους συναντήσεων εργασίας και εκδηλώσεων σε όλη την επικράτεια.


Ειδικότερα στο νομοσχέδιο με τίτλο «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», σημειώνεται:


Με τροποποίηση του άρθρου 18 του π.δ. 74/2011 (Α’ 181) προστίθεται η παρ. 6, η οποία αναφέρει τα εξής:


«Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλονται έξοδα παράστασης χιλίων (1.000) ευρώ μηνιαίως, τα οποία βαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΕΝ.Π.Ε. Στους Αντιπροέδρους, στον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Ταμία καταβάλλονται έξοδα παράστασης που ισούνται με το πενήντα τοις εκατό (50%) των εξόδων παράστασης του Προέδρου.».


Παράλληλα, στο άρθρο 37 του π.δ. 75/2011 (Α΄182) προστίθεται η παρ. 7 η οποία αναφέρει τα κάτωθι:


«Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλονται έξοδα παράστασης χιλίων (1.000) ευρώ μηνιαίως, τα οποία βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Κ.Ε.Δ.Ε. Στους Αντιπροέδρους και στον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλονται έξοδα παράστασης που ισούνται με το πενήντα τοις εκατό (50%) των εξόδων παράστασης του Προέδρου.».


Δείτε παρακάτω ολόκληρο το νομοσχέδιο:

View Fullscreen

aftodioikisi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο