Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής.


 ΠΡΟΣ:

1. Δήμαρχο, κ. Αθανάσιο Ελ. Κασόλα

2. Μέλη του δημοτικού συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής».

 
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο πολιτιστικό κέντρο ΛΑΪΣ στην Βόνιτσα (όπως ορίστηκε με την αρίθ. 219/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)

την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 19:00, σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του ν. 3852/2010 (Α ́ 87).3 σχόλια:

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο