Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

Τακτική συνεδρίαση του ΝΠΔΔ Δήμου Ξηρομέρου -Τρίτη 4.12.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

           Καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την Τέταρτη (4η) του Μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ( Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αστακού) για λήψη Αποφάσεων στα κάτωθι θέματα:
1.-ΨΗΦΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
2.-ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΥΤΕΙΩΝ "ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΦΩΣ". 
3.-ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ..........4.-ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ. 
5.-ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ" ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 150.000,00€ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017’ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 31630/28.6.2018 (ΑΔΑ: 7ΜΔ1465ΧΘ7-Ζ00) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.
6.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΑΡ. 5 ΑΡΘΡΟΥ 219 ΤΟΥ Ν. 4412/2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά Μέλη
1.-Ναούμης Νικόλαος
2.-Βελόνας Απόστολος
3.-Σαλτογιάννης Χρήστος
4.-Kάντζου Δέσποινα
5.-Πολύζος Βασίλειος
6.-Κολλιάς Ιωάννης

Αναπληρωματικά Μέλη 
7.-Τσάρκος Βασίλειος
8.-Ταμπάκης Ηλίας 
9.-Ζαγκότας  Βασίλειος
10.-Καλλισώρας Νικόλαος 
11.-Σταμουλάκης Σωτήριος
12.-Τζοβόλα Ουρανία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο