Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

Δήμος Αμφιλοχίας: Πρόστιμο σε έμπορο που δεν διέθετε POS

          Σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης  Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, υπεβλήθη πρόστιμο Επτακοσίων Πενήντα  ευρώ σε ιδιοκτήτη καταστήματος εμπορίας υποδημάτων- ειδών ιματισμού-τουριστικά είδη, που βρίσκεται σε περιοχή του Δήμου Αμφιλοχίας , επειδή:
         Σε αγορανομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο ελεγκτών του Τμήματος Εμπορίου Αγρινίου στο  κατάστημα εμπορίας υποδημάτων- ειδών ιματισμού-τουριστικών ειδών διαπιστώθηκε να μην έχει ως όφειλε τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα (ΡΟS)..........     Το γεγονός ότι τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 1 της ΚΥΑ 45231/2017 Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα για την οποία  προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου με βάση το άρθρο 4 παρ.1 της ΚΥΑ 45231/2017  ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1500 ΕΥΡΩ ) το οποίο μειώνεται στο μισό,  λόγω κατάθεσης στην Υπηρεσία παραστατικού αγοράς τερματικού αποδοχής καρτών (POS).

http://www.agriniopress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο