Σάββατο 31 Μαρτίου 2018

Στην «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» το… χρίσμα από το Υπουργείο Υποδομών για το πρώτο τμήμα της Αμβρακίας Οδού

Η Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενέκρινε με απόφασή της την υποκατάσταση της εταιρείας «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», αναδόχου του έργου «Κατασκευή Οδικής Σύνδεσης της περιοχής Ακτίου µε το ∆υτικό Άξονα Βορρά – Νότου, τµήµα από Χ.Θ. 00+000 έως Χ.Θ. 22+500», από την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.».

Θυμίζουμε πως το κομμάτι αυτό ήταν καθ’ όλα προβληματικό και η συγκεκριμένη εξέλιξη αναμένεται να ξεμπλοκάρει την… πολύπαθη κατασκευή του έργου.
Στο σχετικό έγγραφο, το οποίο μπορείτε να δείτε ΕΔΩ, αναφέρονται και άλλες λεπτομέρειες όπως:
  1. Από την µέχρι τώρα πορεία του έργου διαφαίνεται, ότι η ανάδοχος εταιρεία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» αδυνατεί να περατώσει εµπρόθεσµα το έργο, καθόσον στην αίτησή της δηλώνει ότι αντιµετωπίζει σοβαρές δυσκολίες κατά την εκτέλεση του έργου.
  2. Στο παρελθόν η ανάδοχος εταιρεία έχει κηρυχθεί τρεις φορές έκπτωτη από την ∆/νουσα Υπηρεσία οι οποίες όµως δεν οριστικοποιήθηκαν.
  3. Μέχρι σήµερα η ανάδοχος εταιρεία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», αδυνατεί να ανταποκριθεί στις εντολές της Υπηρεσίας για αντικατάσταση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και πρόσθετης καλής εκτέλεσης, της Marfin Egnatia Bank, για τις οποίες η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου δηλώνει αδυναµία πληρωµής στην περίπτωση κατάπτωσης αυτών.
  4. Με την µε αρ. πρωτ. ΑΕ.116.10/11599/19-05-2017 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» ζητά την υποκατάσταση του από την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ». Η εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» δηλώνει ότι µε την έγκριση της υποκατάστασης από την Προϊσταµένη Αρχή, θα αντικαταστήσει το σύνολο των απαιτούµενων εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και πρόσθετης καλής εκτέλεσης του έργου, συνολικού ποσού 9 14.626.811,74 €, όπως αυτές διαµορφώνονται σήµερα, σύµφωνα µε την σύµβαση και την κείµενη νοµοθεσία.
  5. Από την ενωρίτερη περαίωση της εν λόγω εργολαβίας εξαρτάται άµεσα η ολοκλήρωση των υπολειποµένων εργασιών του οδικού άξονα Άκτιο-Αµβρακία.
atpreveza

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο