Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Συνεδριάζει το ΝΠΔΔ Αθλητισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ξηρομέρου, την Παρασκευή 2.6.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
        Καλεί σε  Διοικητικό Συμβούλιο την δεύτερη (2η) του Μήνα Ιουνίου  του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού) για λήψη Απόφασης στα κάτωθι θέματα :

1. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017
2. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν. 103/75.

5. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΕΤΑΑ ΑΕ ‘ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ   ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ’ ΕΤΟΥΣ 2017-2018.

6. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΕΕΤΑΑ ΑΕ ‘ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ    ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ’ ΕΤΟΥΣ 2017-2018.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
  Μουρκούσης Βασίλειος.........

   
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
    Τακτικά Μέλη
1.  Ναούμης Νικόλαος
2.   Βελόνας Απόστολος
3.  Σαλτογιάννης Χρήστος
4.  Kάντζου Δέσποινα
5.    Πολύζος Βασίλειος
6.    Κολλιάς Ιωάννης

 Αναπληρωματικά Μέλη
7. Τσάρκος Βασίλειος
8.  Ταμπάκης Ηλίας
9.  Ζαγκότας  Βασίλειος
10. Καλλισώρας Νικόλαος
11. Σταμουλάκης Σωτήριος
12. Τζοβόλα Ουρανία


Δεν υπάρχουν σχόλια: