Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ε.ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων

H Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας εξέδωσε ανακοίνωση που αφορά τις  προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, από την 98+500 χ/θ έως την 99+700 χ/θ της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, για την κατασκευή του έργου «Αυτοκινητόδρομος Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα»

ΑΡΘΡΟ (1)
Τον περιορισμό των ορίων ταχύτητας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο τμήμα της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων από την 98+500 χ/θ έως την 99+700 χ/θ, σύμφωνα με την εργοταξιακή σήμανση που θα τοποθετηθεί με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας, βάση της υπ’ αριθμό (5) εγκεκριμένης μελέτης σήμανσης και ασφάλισης του έργου, λόγω του περιορισμού του πλάτους του οδοστρώματος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο ανωτέρω τμήμα της οδού, προκειμένου εκτελεστούν με ασφάλεια οι εργασίες συναρμογής – σύνδεσης  της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων με τον αυτοκινητόδρομο της Ιόνιας Οδού.
ΑΡΘΡΟ (2)
Η ισχύς των ανωτέρω περιορισμών αφορά το χρονικό διάστημα από 29/3/2017 έως 28/4/2017.
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου  Κοινοπραξίας «EURO IONIA», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.
ΑΡΘΡΟ (3)
Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της , σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης
ΑΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τ.T. Αγρινίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο