Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2011

Ζητούνται υπάλληλοι για μετάταξη στο Δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

    Ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας που εδρεύει στη Βόνιτσα, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη έξι (6) κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από άλλους Ο. Τ. Α, Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ...


    Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του  Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας Ταχ. Δ/νση: Βόνιτσα, Τ.Κ. 30002, η οποία θα κατατίθεται στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου.
       Οι κενές Οργανικές θέσεις τις οποίες προτίθεται ο Δήμος να καλύψει με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι κατωτέρω: 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣΘΕΣΕΙΣ
1ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 12ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 13ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 14ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 15ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 16ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 17ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ2

Πηγή: http://www.akarnania.net/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο