Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011

Διοικούσα Πανεπιστημίου Δυτ. Ελλάδας: Διάλογος με ανοιχτό Πανεπιστήμιο…       Με την ευκαιρία της συνέλευσης των φοιτητικών συλλόγων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011, και λόγω πληροφόρησης μελών της Διοικούσας Επιτροπής ότι δεν είναι ενήμερα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για τις απαντήσεις της Διοικούσας Επιτροπής στις πρόσφατες προσκλήσεις των φοιτητών και των Προέδρων...


 ..δύο Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε συνελεύσεις/συζητήσεις στο Πανεπιστήμιο, η Διοικούσα Επιτροπή ενημερώνει ότι:

      1. στις 8/9/2011, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής έλαβε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόσκληση των φοιτητικών συλλόγων για συμμετοχή σε ανοιχτή συζήτηση στις 12/9/2011 με θέμα το «Νόμο Πλαίσιο» και «Προβλήματα Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας». Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, μέσω του Προέδρου της, απάντησαν ότι δεν θα συμμετάσχουν καθώς το Πανεπιστήμιο τελούσε σε κατάληψη και ότι χρειαζόταν χρόνος για να αναλυθεί ο Νόμος Πλαίσιο που είχε πρόσφατα εκδοθεί σε ΦΕΚ. Επίσης, ενημέρωναν ότι υπήρχαν διαδικασίες σε εξέλιξη για την επίλυση των γνωστών προβλημάτων και πρότειναν την αναβολή της συζήτησης καθώς και την δέσμευση της Διοικούσας Επιτροπής για ορισμό συζήτησης για ενημέρωση, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, αλλά και για την παρουσίαση των απόψεων της Διοικούσας Επιτροπής για το Νόμο Πλαίσιο και τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται. Η απάντηση στάλθηκε στις 10/9/2011 και ουδεμία αντίδραση υπήρξε ή απάντηση παραλήφθηκε από οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.
      2.  την Παρασκευή 16/9/2011 στάλθηκε από τους Προέδρους των Τμημάτων ΔΠΦΠ και ΔΕΑΠΤ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόσκληση σε ανοιχτή συζήτηση για τις 21/9/2011, ενώ υπήρχε απόφαση φοιτητικών συλλόγων για κατάληψη μέχρι τις 23/9/2011. Η πρόσκληση στάλθηκε χωρίς καμμία πρότερη επικοινωνία και ενώ ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής βρισκόταν σε κίνηση λόγω προγραμματισμένου επαγγελματικού ταξιδιού στο εξωτερικό. Μόλις παραλήφθηκε και διαβάστηκε η πρόσκληση (αργά το βράδυ 19/9/2011) στάλθηκε αμέσως απάντηση προς τους Προέδρους, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής της Διοικούσας Επιτροπής λόγω απουσίας του Προέδρου αλλά και απουσίας άλλων μελών της Διοικούσας, καθώς και εξαιτίας του γεγονότος ότι το ίδρυμα τελούσε σε κατάληψη.

        Με βάση τα παραπάνω είναι προφανής η πάγια και αποδεδειγμένη θέση της Διοικούσας Επιτροπής να μην συμμετέχει σε εκδηλώσεις ενώ το ίδρυμα είναι σε κατάληψη αλλά και η διάθεσή και η προσπάθειά της να ενημερώνει για εξελίξεις όταν αυτές υπάρχουν. Για να αποφευχθεί δε η οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων όσων ισχυρίστηκαν ή ισχυρίζονται ότι υπήρχε αναστολή κατάληψης στις 21/9/2011 για να γίνει η κοινή συνεδρία τμημάτων και φοιτητικών συλλόγων, σημειώνουμε ότι, όπως γνωρίζουμε, ουδεμία άλλη δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε εκείνη την ημέρα (εξέταση μαθήματος, κλπ), γεγονός που υποδεικνύει ότι η αναφερόμενη αναστολή, αν υπήρχε, ήταν αναστολή με όρους, γεγονός που δεν θα ήταν ούτως ή άλλως αποδεκτό από την Διοικούσα Επιτροπή για την συμμετοχή της.

     Η Διοικούσα Επιτροπή καλεί τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας να συμμετάσχουν ενεργά στις συνελεύσεις τους με στόχο την άμεση λήξη των καταλήψεων, οι οποίες μόνο αρνητικό αποτέλεσμα έχουν στις προσπάθειες των ιδίων και των οικογενειών τους, ιδίως στην παρούσα δύσκολη οικονομική κατάσταση που διανύουμε. Επίσης, η Διοικούσα Επιτροπή καλεί όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας να απέχουν από ενέργειες οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν άμεση ή έμμεση υποστήριξη των καταλήψεων. Οι σημερινές συνθήκες απαιτούν ανοιχτά πανεπιστήμια που λαμβάνουν πρωτοβουλίες για την εύρεση διεξόδων στα αδιέξοδα  που έχει περιέλθει η χώρα.
Η Διοικούσα Επιτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο