Πέμπτη 31 Μαΐου 2018

«Ανοίγουν» οι προσκλήσεις για ενεργειακή αναβάθμιση σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, σχολικά συγκροτήματα

Χρηματοδότηση 3,4 εκ. από την ΠΔΕ και  για τον εξοπλισμό σχολείων
Μέσα στις επόμενες ημέρες «ανοίγουν» τρεις σημαντικές προσκλήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων δημοσίων κτιρίων (νοσοκομείων – κέντρων υγείας) και σχολείων, όπως επίσης για  τη χρηματοδότηση του  εξοπλισμού σχολείων. Ο προϋπολογισμός των τριών προγραμμάτων ξεπερνά τα 17.000.000 ευρώ.

«Κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας. Συνεχίζουμε με συνέπεια τη δουλειά μας. Βάλαμε στόχο το 2018 η Δυτική Ελλάδα να καταστεί Περιφέρεια – πρότυπο στην εξοικονόμηση ενέργειας. Το κάνουμε πράξη.  Σχεδιάσαμε έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό, διεκδικήσαμε πόρους και προχωράμε μεθοδικά στην υλοποίησή του. Δημόσια κτίρια, μεταξύ αυτών οι ενεργοβόρες μονάδες υγείας έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Το ίδιο και τα σχολικά συγκροτήματα. Παράλληλα όμως δίνουμε απάντηση με πράξεις στη χρηματοδότηση για τον εξοπλισμό σχολείων. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν μένει έξω από κανένα πρόγραμμα χρηματοδότησης. Είναι παρούσα και αξιοποιεί όλες τις ευκαιρίες» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.
Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές υγείας για ενεργειακή αναβάθμιση
και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων του τομέα υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας κλπ),  μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα.
Η αναβάθμιση των κτιρίων μπορεί να αφορά ενδεικτικά σε παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων (θερμομόνωση), αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης – θέρμανσης, χρήση ΑΠΕ κλπ.
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 € και ο μέγιστος προϋπολογισμός στα 8.000.000,00 €. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις  τους  μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 11/06/2018 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 13/09/2019 16:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).
Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Η ενεργειακή αναβάθμιση στα σχολικά κτίρια της Δυτικής Ελλάδας εντάσσεται στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την Ενεργειακή Περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι Δήμοι  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αντιστοίχως το υπουργείο Παιδείας να υποβάλουν προτάσεις.
Το πρόγραμμα χρηματοδότηση, συνολικού προϋπολογισμού 6.600.000 €,  αφορά παρεμβάσεις που σχετίζονται με την σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) και αναφέρονται στην αναβάθμιση και υλοποίηση κτιριακών παρεμβάσεων προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες στα σχολικά συγκροτήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ο προϋπολογισμός κάθε έργου μπορεί να ξεκινά από 1.000.000 € με ανώτατο όριο τα 3.500.000€.
Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 08/06/2018 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 08/10/2018 12:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).
Εξοπλισμός πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Η πρόσκληση αφορά παρεμβάσεις που συνδέονται με την σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) και αναφέρονται στη συμπλήρωση και παράλληλη ολοκλήρωση του σχετικού εξοπλισμού με ιδιαίτερη έμφαση στη χρησιμοποίηση σύγχρονων εποπτικών μέσων.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 3.400.000,00 € και θα χρηματοδοτήσεις την κάλυψη των αναγκών   με στόχο την αναβάθμιση του εξοπλισμού των σχολείων.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά  ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ. – ΕΣΠΑ 2014-2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 08/06/2018 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 14/09/2018 12:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).
Αναλυτικές πληροφορίες για τα παραπάνω προγράμματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος www.dytikiellada.gr.

1 σχόλιο:

  1. Επιτέλους το αυτονόητο. Δεν είναι δυνατόν , ιδιώτες να πουλούν ρεύμα στη ΔΕΗ καιι τα δημόσια κτίρια, με μικρή επένδυση που ξεχρεώνεται σε 3-4 χρόνια , να μη μπορούν να κάνουν το ίδιο. Τι να πει κανείς μπροστά στα συμφέροντα

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο