Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015

Φεύγει ο Νηρέας από τις ιχθυοκαλλιέργειες στην Τουρκία

Πουλάει τη συνολική δραστηριότητά του για να ενισχύσει τη ρευστότητα του ομίλου

      Την πώληση της συνολικής δραστηριότητας στην Τουρκία με στόχο αφενός μεν την απεμπλοκή του από δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται πλέον στον επιχειρησιακό στρατηγικό του σχεδιασμό και αφετέρου στην άμεση ενίσχυση της ρευστότητάς του, αποφάσισε η διοίκηση του ομίλου Νηρέας.
      Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση, προχώρησε σε σύναψη συμφωνίας για την πώληση του συνόλου των μετοχών των τούρκικων εταιρειών Ilknak και Miramar, που κατέχει σήμερα. Ο αγοραστής είναι Τούρκος επιχειρηματίας, ο οποίος δραστηριοποιείται στην ιχθυοκαλλιέργεια επί σειρά ετών..............Η συγκεκριμένη συμφωνία προβλέπει συνολικά τίμημα 4.150.000 ευρώ καταβλητέο τοις μετρητοίς, είναι δε εντός των εύλογων ορίων τιμήματος που προκύπτει από τις διενεργηθείσες αποτιμήσεις των οίκων SOL συμβουλευτική και KPMG.
Η επίπτωση από την πώληση των τούρκικων θυγατρικών εταιρειών ILKNAK και Miramar στα αποτελέσματα μετά από φόρους με 30/09/2014 εκτιμάται πως θα ήταν θετική κατά περίπου 690 χιλ. ευρώ, δηλαδή τα αποτελέσματα του Ομίλου μετά από δικαιώματα μειοψηφίας από € (16.627) χιλ. θα διαμορφώνονταν σε (15.937) χιλ. ευρώ. Η επίδραση μετά την πώληση στα Ίδια Κεφάλαια εκτιμάται ότι θα είναι αρνητική κατά 6,7 εκατ. ευρώ.
Σημειωτέον ότι η παραγωγή της Τουρκίας συμμετέχει στην συνολική παραγωγή του Ομίλου με ποσοστό μικρότερο του 5% και θα αναπληρωθεί με αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στην χώρα μας.
Η ανακοίνωση καταλήγει, επισημαίνοντας ότι παράλληλα με την διαδικασία επίτευξης συμφωνίας για την αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου, η Διοίκηση υλοποιεί πρόγραμμα βελτίωσης των μεγεθών και της αποδοτικότητάς της, το οποίο ήδη έχει θετικά αποτελέσματα.

http://www.news.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο