Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015

Συνεχίζεται η λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ με νέα προγράμματα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

      Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.
       Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για προγράμματα στις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες:
1.-Οικονομία-Επιχειρηματικότητα
2.-Ποιότητα ζωής-Περιβάλλον
3.-Νέες Τεχνολογίες
4.-Γλώσσα και Επικοινωνία
5.-Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
6.-Πολιτισμός και Τέχνη
7.-Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων....


      Αναλυτικό κατάλογο με τα προσφερόμενα προγράμματα μπορείτε να προμηθευτείτε στα κατά τόπους ΚΕΠ.
    Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας. 
     Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

    Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο γραφείο του ΚΔΒΜ στο πρώην Δημαρχείο Παλαίρου και στα κατά τόπους ΚΕΠ (Παλαίρου, Βόνιτσας και Κατούνας)
Τηλ.: 2643360115, 2643041121 και 6972676332

email: kdvmvonitsas@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο