Αναζήτηση ΞηρόμεροNews. -Παρακαλώ συμπληρώστε αυτό το πεδίο!

Οι σταυροί όλων των υποψηφίων στα ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ (Δήμος Ακτίου Βόνιτσας)

Αποτελέσματα Υποψήφιων Βουλευτών στο Δημοτ. Διαμέρισμα ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ   
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 2 απο 2 Εκλογ.Τμήματα

 .................................
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια
* Ξηρόμερο αγαπημένο... Τι λες για όλα αυτά λοιπόν;