Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

Η ΔΕΗ δεν εντάσσει την Περιοχή της Βόνιτσας στο σχεδιασμό για τα φωτοβολταικά αγροτών

H ΔΕΗ με έγγραφο που απέστειλε βάζει ταφόπλακα στα αγροτικά φωτοβολταϊκά για την περιοχή του δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. Πιο συγκεκριμένα δηλώνει, ότι υπάρχει αδυναμία σύνδεσης στα Φ/Β αγροτών αφού η συγκεκριμένη γραμμή R-22...

...είναι κορεσμένη, γεγονός που καθιστά ανέφικτη την έγκριση αιτήσεων που έχουν κατατεθεί από αγρότες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

- Η επισήμανση αυτή της ΔΕΗ αφορά τους αγρότες στην περιοχή Ακτίου βόνιτσας με αποτέλεσμα δεκάδες αγρότες να μένουν στον αέρα έχοντας πληρώσει χιλιάδες ευρώ σε μελέτες αλλά και στη ΔΕΗ.

- Τα παραπάνω είναι προφανές ότι δημιουργούν κλίμα αβεβαιότητας και διαμαρτυρίας στους αγρότες, εμπεδώνοντας το αίσθημα του εμπαιγμού, δεδομένου ότι κανείς δεν τους ενημέρωσε εκ των προτέρων για το πρόβλημα κορεσμού στα δίκτυα της ΔΕΗ και να κινδυνεύουν να χάσουν τα χρήματα τους σε μια εποχή που δεν περισσεύει ούτε ευρώ από τον οικογενειακό προγραμματισμό.

- Από την επιστολή της ΔΕΗ προς τον δήμο Ακτίου-Βόνιτσας, διαπιστώνεται ότι δεν εξετάζονται κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, δεδομένου ότι η ΔΕΗ επικαλείται αδυναμία έκδοσης προσφοράς σύνδεσης, επικαλούμενη κορεσμό των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ζητώντας την ενίσχυση και αναβάθμιση της γραμμής R-22.

- Αυτό που συνάγεται από την έκθεση είναι ότι η ΔΕΗ, επειδή δεν έχει κάνει τις απαραίτητες μελέτες, έχει προβεί σε υπερβολικές εκτιμήσεις για τη χωρητικότητα του δικτύου, γεγονός που έχει οδηγήσει στο να καθιστά ανέφικτη την έγκριση αιτήσεων που έχουν κατατεθεί από αγρότες εκτός και αν δρομολογηθεί επέκταση της γραμμής R-22.

- Να τονίσουμε ότι οκτώ μήνες μετά την έναρξη της εφαρμογής του προγράμματος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών από επαγγελματίες αγρότες, με στόχο τη δημιουργία συμπληρωματικού εισοδήματος διαπιστώνεται παντελής έλλειψη σχεδιασμού και συντονισμού από πλευράς πολιτείας (ΥΠΕΚΑ, ΔΕΗ, κλπ) σε ότι αφορά την ομαλή υλοποίηση της προτεραιότητας
και οι Αγρότες ζητάνε:

- Άμεση ικανοποίηση των αιτήσεων των επαγγελματιών αγροτών στις περιπτώσεις που επαρκεί το υφιστάμενο δίκτυο της ΔΕΗ.

- Ενίσχυση και αναβάθμιση της γραμμής R-22 Ακτίου-Βόνιτσας, έτσι ώστε να υλοποιηθούν όλα τα επενδυτικά αιτήματα των επαγγελματιών αγροτών

- Οι ενέργειες αυτές κρίνονται αναγκαίες ώστε να τονωθεί και να ενισχυθεί η τοπική οικονομία και βεβαίως να ενισχυθούν σύμφωνα με το Ν. 3851/2010 οι κατ΄ επάγγελμα αγρότες σε τέτοιου είδους επενδύσεις σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

- Το ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό και οι αγρότες ζητούν άμεσα ενίσχυση και αναβάθμιση της γραμμής R-22 Ακτίου-Βόνιτσας γιατί δεν θα ανεχθούν άλλο εμπαιγμό…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΕΗ:Δεν υπάρχουν σχόλια: