Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

Γενική συνέλευση και εκλογές της Ομοσπονδίας Ξηρομεριτών, την Τετάρτη 25 Μαΐου 2011

Το Κεντρικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηρομέρου (Ο.Π.ΣΥ.Ξ.) καλεί τα μέλη του, στην  Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Μαΐου 2011 και ώρα 17:30 μ.μ.  στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΑΝ.ΣΥ,  επί της οδού Πατησίων 5, 4ος όροφος –– Πλατεία Ομονοίας, Αθήνα, με θέματα τον Οικονομικό - Διοικητικό απολογισμό και τις εκλογές... Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  
Αθήνα  12/05/2011
 
Προς τα Διοικητικά Συμβούλια
Των Συλλόγων – Μελών της Ο.Π.ΣΥ.Ξ.
και  τους αντιπροσώπους αυτών στην Ομοσπονδία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
         
Το Κεντρικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηρομέρου (Ο.Π.ΣΥ.Ξ.) σύμφωνα με το άρθρο 21 του ισχύοντος καταστατικού, σας καλεί να μετέχετε στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 25 Μαΐου 2011  ώρα 17:30 μ.μ. στα γραφεία της ΠΑΝ.ΣΥ.  επί της οδού Πατησίων 5, 4ος όροφος – Πλατεία Ομονοίας με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

1. Εκλογή  Προεδρείου Γεν. Συνέλευσης & Εφορευτικής Επιτροπής.
2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός.
3. Έκθεση  Εποπτικού Συμβουλίου.
4. Πραγματοποίηση εκλογών.

- Με αίτηση τριών (3) τουλάχιστον συλλόγων-μελών προς το Κ.Σ. ή δέκα πέντε (15) αντιπροσώπων  τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση, μπορούν να προστεθούν στην ημερησία διάταξη και νέα θέματα για συζήτηση (άρθρο 21 παρ.13).
- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το 1/3 των αντιπροσώπων των συλλόγων μελών (άρθρο 21 παρ.15).
- Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί τη Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο χωρίς νέα πρόσκληση των μελών, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων μελών ( άρθρο 21 παρ. 15).
- Η ταμειακή τακτοποίηση των Συλλόγων-Μελών (0,90 € επί τον αριθμό των ψηφισάντων στη Γ.Σ. κάθε συλλόγου-άρθρα 8, 21 παρ.9 του καταστατικού) αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των αντιπροσώπων τους στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας (άρθρο 21 παρ. 9). Όπως είναι γνωστό, η συνδρομή κάθε Συλλόγου-Μέλους προς την Ο.Π.Σ.Υ.Ξ. λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
- Οι υποψήφιοι για  Κ.Σ. ή Εποπτικό ή Αντιπρόσωποι στην ΠΑΝ.ΣΥ. μαζί με την αίτησή τους θα καταβάλουν και παράβολο δικαιώματος υποψηφιότητας  5 € (αρ. 8 παρ. γ )
- Οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές αυτοπροσώπως ή μέσω fax έως την Δευτέρα  23 Μαΐου 2011 στα γραφεία της Ομοσπονδίας. (αρ. fax 210 52 32 676).
- Οι Σύλλογοι-μέλη μας παρακαλούνται να υποβάλουν, μέχρι την Δευτέρα 23/5/11 και ώρα 8.00 μ.μ. ονομαστικό κατάλογο των Αντιπροσώπων τους για την Γενική Συνέλευση.

Τα γραφεία της Ομοσπονδίας θα παραμείνουν ανοιχτά στις 19,20,23 Μαΐου από ώρα 18:00-20:00 Τηλέφωνα επικοινωνίας: Δημήτρης Στεργίου 6972-660909, Άγγελος Μηλιώνης  6974825265  ή  στο τηλέφωνο της Ο.Π.ΣΥ.Ξ. 210-5232676.

   Για το Κ.Σ. της Ο.Π.Σ.Υ.Ξ.

Ο Πρόεδρος             Ο  Γ. Γραμματέας
Δημήτρης Στεργίου    Ταξιάρχης Σάββας

Δεν υπάρχουν σχόλια: