Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021

Επικύρωση Απόφασης Δ.Σ. του Δήμου Ξηρομέρου για το έργο της βελτίωσης Παιδικών Σταθμών Δήμου Ξηρομέρου.

      Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, με την υπ' αριθμ. πρωτ. 55907-15/4/2021 Απόφαση του Συντονιστή της, επικυρώνει την 10/2021 Απόφαση του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του Ν.Π.Δ.Δ.  "Πολιτισμός, Περιβάλλον, Αθλητισμός, Παιδεία & Κοινωνική Πρόνοια" Δήμου Ξηρομέρου ως νόμιμα ληφθείσα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι, με τη συγκεκριμένη απόφαση, η Δημοπρασία του έργου «Εργασίες βελτίωσης Παιδικών Σταθμών Δήμου Ξηρομέρου» προϋπολογισμού 150.000€ με ΦΠΑ, έτυχε σημαντική έκπτωση της τάξης του 46,46%.

Δείτε την επικύρωση και το έγγραφο με τον προσωρινό ανάδοχο:

 


 

 Το έγγραφο με τον προσωρινό ανάδοχο.

 

 


 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: