Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021

Πολιτιστικός Σύλλογος Μπαμπίνης «Χριστόδουλος Παμπλέκης»: Οργανώθηκε η Βιβλιοθήκη του χωριού μας!!!


 πηγή: enmpampini.blogspot.com

Πολιτιστικός Σύλλογος Μπαμπίνης «Χριστόδουλος Παμπλέκης» - Λαογραφικό Μουσείο Μπαμπίνης

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε τα παρακάτω:
 α. Στο καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Μπαμπίνης «Χριστόδουλος Παμπλέκης», ορίζεται ότι «Σκοπός του Σωματείου είναι η πνευματική, κοινωνική, πολιτιστική και η λαογραφική ανάπτυξη της κοινότητας Μπαμπίνης του Δήμου Ξηρομέρου».
 β. Προς τούτο οργανώθηκε και συνεχίζει να οργανώνεται, το Λαογραφικό Μουσείο Μπαμπίνης.
 γ. Στα πλαίσια των παραπάνω, οργανώθηκε η βιβλιοθήκη μας, στο πρώην Κοινοτικό Γραφείο (εντός του Δημοτικού Σχολείου).
 δ. Τούτο έγινε, χρησιμοποιώντας υπάρχοντα έπιπλα (μεταξύ των οποίων και έπιπλο - βιβλιοθήκης δωρεά του συγχωριανού μας δικηγόρου Γρίνου Γεωργίου) και συγκεντρώνοντας και ταξινομόντας όλα τα υπάρχοντα βιβλία.
2. Για καλύτερη ενημέρωση σας, όπως σχετικές φωτογραφίες
 
  
 3. Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ μας, πλέον από τώρα και μετά, λειτουργεί ως ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ. Δηλαδή όποιος θέλει μπορεί να παίρνει ένα βιβλίο, να το διαβάζει και να το επιστρέφει.


Μπαμπίνη, 15 Απριλίου 2021


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: