Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018

ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ: Συνεδριαζει το δημοτικό Συμβούλιο ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

              Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις  28 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Περί έγκρισης επέμβασης για την κατασκευή του έργου Ανόρυξη νέας γεώτρησης στη θέση ΝΙΣΣΑ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ. (Εισηγητής κ. Στούπας)
2.-Δωρεάν παραχώρηση ορθογωνικής έκτασης 100 τ.μ. έναντι του 1ου ΕΠΑΛ Βόνιτσας για τη λειτουργία θερμοκηπίου, απαραίτητου για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του ΕΠΑΛ. (Εισηγήτρια κα Πανταζή)
3.-Δημιουργία σχολικής στέγης και αίτημα για παραχώρηση οικοπέδου από τον ΟΑΕΔ. (Εισηγήτρια κα Πανταζή)......................4.-Υποβολή νέου συμπληρωματικού αιτήματος προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα.  (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
5.-Ορισμός Υπεύθυνου Διαχειριστή για την Πράξη « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ-ΠΟΓΩΝΙΑΣ –ΣΤΕΝΟ με κωδικό ΟΠΣ: MIS 5001040». (Εισηγητής κ. Στούπας)
6.-Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 4ου τριμήνου.(Εισηγητής κ. Στούπας)
7.-Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. 23/2018 απόφασης Δ.Σ. που αφορά την μεταφορά χρημάτων από το λογαριασμό του Δήμου μας σε λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, λόγω κατάθεσής τους εκ παραδρομής από οφειλέτες βοσκοτόπων. (Εισηγητής κ. Στούπας)
8.-Θεώρηση επαγγελματικής άδειας υπαίθριου εμπορίου. (Εισηγητής κ. Στούπας)
9.-Κατανομή ποσού από Κ.Α.Π στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2018 (Α κατανομή).  (Εισηγήτρια κα Πανταζή)
10.-Περί μειώσεως λογαριασμών από Χρηματικούς Καταλόγους επιβολής τέλους 0,5 %. (Εισηγητής κ. Στούπας)
11.-Χορήγηση άδειας εμπορίας ύδατος για το 2018 από τις πηγές Κορπής στον Πανάκη Κωνσταντίνο του Φιλίππου και διακοπή της άδειας του Πανάκη Φιλίππου του Κωνσταντίνου. (Εισηγητής κ. Στούπας)
12.-Έγκριση Πίνακα Στοχοθεσίας έτους 2018 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. (Εισηγήτρια κα Λίτου-Σάλλιαρη)
13.-Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών και του Κανονισμού Προσωπικού  Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. (Εισηγήτρια κα Λίτου-Σάλλιαρη)
14.-Περί επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης».(Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)
15.-Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και καταβολής εξόδων κίνησης. (Εισηγητής κ. Στούπας)
16.-Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ.121/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης» για καθορισμό  για καθορισμό θέσης για τροχήλατη κινητή καντίνα στην Δημοτική Ενότητα Παλαίρου στην θέση «ΛΥΓΙΑ» της Τ.Κ. Πλαγιάς.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ    
         
* Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο