Σάββατο 29 Απριλίου 2017

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την εγκατάσταση POS – Ποιους αφορά

Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την εγκατάσταση των αυτόματων μηχανημάτων εξόφλησης συναλλαγών με κάρτες (POS) από δεκάδες επαγγέλματα που εντάχθηκαν στην πρώτη φάση υποχρεωτικής εφαρμογής του μέτρου, καθώς δημοσιεύθηκε σήμερα, Παρασκευή, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση, με την οποία ορίζεται προθεσμία τριών μηνών, η οποία ξεκινά απο σήμερα 28 Απριλίου, για την συμμόρφωση των υπόχρεων. 

Σε περίπτωση που υπόχρεοι στην εφαρμογή του μέτρου κάνουν έναρξη επαγγέλματος εντός των τελευταίων 30 ημερών της τρίμηνης προθεσμίας, τότε θα πρέπει να συμμορφωθούν με την απόφαση σε διάστημα τεσσάρων μηνών απο σήμερα.
Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ, το οποίο υπό προυποθέσεις θα μπορεί να μειωθεί στο μισό. Σύμφωνα με την απόφαση υποχρέωση εγκατάστασης POS για αποδοχή συναλλαγών με κάρτες στις προθεσμίες που ορίζονται έχουν οι ακόλουθες κατηγορίες επαγγελματιών:

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας – Περιγραφή δραστηριότητας

33.12 – Επισκευή μηχανημάτων
33.13 – Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού
33.14 – Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού
35.11 – Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
35.12 – Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος
35.13 – Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος
35.14 – Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος
35.21 – Παραγωγή φυσικού αερίου
35.22 – Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών
35.23 – Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών
36.00 – Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
43.21 – Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
43.22 – Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης
45.11 – Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανο¬κίνητων οχημάτων
45.19 – Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
45.20 – Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
45.32 – Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
45.40 – Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσι¬κλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους
47.21 – Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.22 – Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέ¬ατος σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.23 – Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.24 – Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλα¬στικής σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.25 – Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.26 – Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξει¬δικευμένα καταστήματα
47.30 – Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξει¬δικευμένα καταστήματα
47.41 – Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.42 – Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλι¬σμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.43 – Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικό¬νας σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.52 – Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.54 – Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συ¬σκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.59 – Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλ¬λων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.61 – Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.64 – Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.65 – Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.71 – Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμέ¬να καταστήματα
47.72 – Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτι¬νων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.73 – Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία)
47.74 – Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.75 – Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλ¬λωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.77 – Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
55.10 – Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.20 – Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
55.30 – Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
55.90 – Άλλα καταλύματα
56.10 – Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
56.30 – Δραστηριότητες παροχής ποτών
59.14 – Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
61.10 – Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
61.20 – Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
61.30 – Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
69.10 – Νομικές δραστηριότητες
69.20 – Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου – παροχή φορολογικών συμβουλών
71.11 – Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων
71.12 – Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
75.00 – Κτηνιατρικές δραστηριότητες
77.11 – Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
77.12 – Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών
77.21 – Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
77.22 – Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
77.29 – Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
79.11 – Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
79.12 – Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
85.20 – Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
85.31 – Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
85.32 – Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
85.41 – Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
85.51 – Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
85.53 – Δραστηριότητες σχολών οδηγών
85.59 – Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
86.10 – Νοσοκομειακές δραστηριότητες
86.21 – Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
86.22 – Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων
86.23 – Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων
86.90 – Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
87.10 – Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος
87.20 – Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών
87.30 – Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
87.90 – Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος
88.91 – Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
92.00 – Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
93.13 – Εγκαταστάσεις γυμναστικής
93.21 – Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
93.29 – Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
95.11 – Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
96.02 – Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής
Αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια των ελέγχων, την επιβολή των προστίμων και τη βεβαίωση παραβάσεων της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4446/2016 ορίζονται η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.
Οι υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΕΓΣΔΟΕ) και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εφόσον στα πλαίσια των ελέγχων που διενεργούν βάσει των αρμοδιοτήτων τους, διαπιστώσουν παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4446/2016, υποχρεούνται σε έγγραφη ενημέρωση της Διεύθυνσης Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας της Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών ή της κατά τόπο αρμόδιας Διεύθυνσης Ανάπτυξης για την περαιτέρω εφαρμογή της οριζόμενης με την παρούσα διαδικασίας.
Για τη διενέργεια ελέγχων η ΑΑΔΕ κοινοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κατάλογο στον οποίο περιλαμβάνονται:
α) Οι Αριθμοί Φορολογικού Μητρώου του συνόλου των Υπόχρεων.
β) Στοιχεία από τα οποία προκύπτει η δυνατότητα ή μη αποδοχής πληρωμών με κάρτα, όπως, ενδεικτικά, εισπράξεις μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών ή άλλων μέσων πληρωμής με κάρτα, για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες συγκροτούν κλιμάκια ελέγχου αποτελούμενα τουλάχιστον από δύο υπαλλήλους.
Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας στην οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα που διαπίστωσαν την παράβαση. Τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται να υποβάλουν εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης τέλεσης της παράβασης τις σχετικές εκθέσεις στην Υπηρεσία τους. Η απόφαση επιβολής προστίμου εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ργάσιμων ημερών από την υποβολή της σχετικής έκθεσης, και αφού ζητηθεί ακρόαση του διοικούμενου κατά το άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), και κοινοποιείται αμελλητί στον παραβάτη.
Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίησή της, η οποία ασκείται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον οι διοικητικές κυρώσεις έχουν εκδοθεί από την Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών, και ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την κατάθεση της προσφυγής.
Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν:
α) Ο υπόχρεος εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής της παρ. 4, προβεί σε καταβολή του. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.
β) Ο υπόχρεος εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου, καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική Υπηρεσία τιμολόγιο που αποδεικνύει την αγορά τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα.
– Σε περίπτωση που οι αρμόδιες Υπηρεσίες δεχθούν τουλάχιστον πέντε καταγγελίες σε διάστημα τριών διαδοχικών μηνών για την μη αποδοχή πληρωμών με χρήση Μέσων Πληρωμής με Κάρτα από Υπόχρεο, αυτές κοινοποιούνται στην ΑΑΔΕ και στην ΕΓΣΔΟΕ, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τον προγραμματισμό και τη διενέργεια ελέγχων, αρμοδιότητάς τους.
Από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο