Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ: Περίεργα, καταπληκτικά, πρωτοφανή πράγματα συμβαίνουν στο ΧΥΤΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ. Αρμόδιοι απαντήστε και αναλάβετε τις ευθύνες σας!

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

  
-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ από  ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.

"Ελλείψεις και ουσιώδη ελαττώματα στο ΧΥΤΑ της 3ης ΓΕ που βρίσκεται στη Πάλαιρο. Διεκόπη  η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου. Ανεστάλη η έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής".
   -Τη Κυριακή 30 Απριλίου 2017 και ώρα 11:00 συνεδριάζει το ΔΣ του Δήμου μας και στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν δύο θέματα για συζήτηση:

ΘΕΜΑ 7:
     Ορισμός Υπευθύνου διαχειριστή για τη πράξη "Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού ΧΥΤΑ 3ης ΓΕΝ Αιτ/νιας και εξοπλισμού συμπίεσης –μεταφοράς του Σ. Μ.Α  Αστακού"
Ερώτηση: κ. Κατσαμπίρη και κ. Κασόλα αυτά δεν περιλαμβάνονται στο παρακάτω έργο που αναφέρει η πινακίδα;

ΘΕΜΑ 11:
      Ορισμός ενός μέλους με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προσωρινής Και Οριστικής Παραλαβής του έργου "Κατασκευή ΧΥΤΑ 3ης Γεωγραφικής Ενότητας της ΠΕ Αιτ/νιας- Αποκατάσταση χωματερής Αμφιλοχίας και κατασκευή ΣΜΑ Αμφιλοχίας- Αποκατάσταση χωματερής Αστακού και κατασκευή ΣΜΑ Αστακού "

        Θεωρώ πριν τη συζήτηση των δύο θεμάτων αυτών πρέπει να προηγηθεί εκτός ημερησίας διάταξης μια συζήτηση  για το τι ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΧΥΤΑ. Το μέλος που θα ορισθεί και ο αναπληρωτής του στην επιτροπή ΘΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΤΟ ΔΣ και όχι τον εαυτόν τους.  Επειδή ως προκύπτει παρακάτω υπάρχουν πολλά θέματα εκκρεμή το ΔΣ και οι Δημότες πρέπει να γνωρίζουν...............


      Τι δεν έγινε  ολοκληρωμένα από τον ανάδοχο του έργου και πρέπει να γίνει, τι οφείλει να κάνει ο Δήμος μέσω του ΦΟΣΔΑ ένεκα της λειτουργίας που ανέλαβε κακώς κατά τη γνώμη μου το 2012 μια και το έργο ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ. Τούτο ομολογούν και συμφωνούν οι πάντες και από τα παρακάτω είναι προφανές. 
  Εξ άλλου ο Δήμαρχος κ. Αποστολάκης, ο πρώην Πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ κ. Κασόλας και ο νυν Πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ κ. Κατσαμπίρης σε συνεντεύξεις τους το ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ. 

Αγαπητοί Αναγνώστες
     Από μία τεράστια επιγραφή που υπήρχε παραπλεύρως της εισόδου του ΧΥΤΑ της 3ης Γεωγραφικής  Ενότητας της ΠΕ Αιτ/νιας αντιγράψαμε πριν χρόνια τα εξής:

Τίτλος συνολικού έργου: Διαχείριση στερεών αποβλήτων  Αιτ/νιας  22.842.659  ευρώ.
Τμήμα έργου:  Κατασκευή ΧΥΤΑ 3ης Γεωγραφικής Ενότητας της ΠΕ Αιτ/νιας- Αποκατάσταση χωματερής Αμφιλοχίας και κατασκευή ΣΜΑ Αμφιλοχίας- Αποκατάσταση χωματερής Αστακού και κατασκευή ΣΜΑ Αστακού 6.279.615 Ευρώ.

        Τονίζω ότι υπεύθυνος  υλοποίησης-κατασκευής του έργου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, υπεύθυνος για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ της 3ης Γεωγραφικής Ενότητας της ΠΕ Αιτ/νιας που βρίσκεται και λειτουργεί στη περιοχή της Παλαίρου είναι ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας που μαζί με το Δήμο Ξηρομέρου έφτιαξαν το ΦΟΣΔΑ.

Σύντομες αλλά χρήσιμες πληροφορίες:
        Το 2012 έγινε διοικητική παραλαβή του έργου ΧΥΤΑ 3ης Γεωγραφικής Ενότητας της ΠΕ Αιτ/νιας από το πρώην αποτυχημένο Δήμαρχο κ. Σολδάτο, και τη δημοτική του ομάδα, που υπήρξε και ο πρώτος Πρόεδρος του ΔΣ του ΦΟΣΔΑ, παραιτήθηκε ανέλαβε Πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ ο κ Κασόλας που παρέδωσε μετά τις εκλογές του 2014 στο τωρινό Πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ κ Κατσαμπίρη. 
      Ο ανάδοχος του έργου κατασκευής του ΧΥΤΑ στο Δήμο μας ανέλαβε και τη λειτουργία του στο πρώτο χρονικό διάστημα λειτουργίας, μεσολάβησε ένα διάστημα που υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ και στη συνέχεια τη λειτουργία ανέλαβε η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ.
     Είναι γνωστό σε όλους ότι το  κομμάτι του έργου  που αφορά το Δήμο μας δεν ήταν κατά τη διοικητική  παραλαβή και δεν είναι, όπως φάνηκε από το πρόστιμο που υπεβλήθηκε στο ΦΟΣΔΑ στον έλεγχο που έγινε την 13η Αυγούστου 2015 ύστερα από καταγγελία δική μου και δύο άλλων πολιτών, ολοκληρωμένο. Απλή απόδειξη η μη  λειτουργία τότε του βιολογικού του ΧΥΤΑ και θα φανεί και  από τα παρακάτω.
Το πρόστιμο υπεβλήθη: 
1)-Μη ικανοποιητικής απόδοσης της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων
2)-Μη χρήσης του μετεωρολογικού σταθμού
3)-Μη λήψης στοιχείων για τον ολοκληρωμένο έλεγχο των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων
4)-Μη λήψης μετρήσεων για το παραγόμενο βιοαέριο 

Βασικά ερωτήματα: 
1)-Έγινε  και πότε δοκιμαστική λειτουργία του ΧΥΤΑ με πραγματικό φορτίο;  
2)-Ποιος από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας παραβρέθηκε στην δοκιμαστική λειτουργία και τη διοικητική παραλαβή; Αυτά εύκολα μπορεί να βρεθούν από το αρχείο του Δήμου, της Τεχνικής Υπηρεσίας, του ΦΟΣΔΑ.
3)-Ποιος από το Δήμο ελέγχει τι είδους απορρίμματα εισέρχονται στο ΧΥΤΑ; 
4)-Τι αφορούσε ο εξωδικαστικός συμβιβασμός αν έγινε με τον ανάδοχο  και   αρχικά  λειτουργούντα τον ΧΥΤΑ; 
5)-Τι από τα παραπάνω που υπεβλήθη το πρόστιμο έχει αποκατασταθεί και ποιος ευθύνεται για τις ελλείψεις ;

Παρακαλώ προσέξτε τις ημερομηνίες:
      Με απόφαση του ΔΣ του ΦΟΣΔΑ  την 9η Ιανουαρίου 2017 ορίζει ως τακτικό μέλος για τη συγκρότηση  Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου "κατασκευή ΧΥΤΑ 3ης ΓΕΝ Αιτ/νιας αποκατάσταση χωματερής Αμφιλοχίας και κατασκευής ΣΜΑ Αμφιλοχίας, αποκατάσταση χωματερής Αστακού και κατασκευή ΣΜΑ Αστακού" το κ. Κατσαμπίρη Γεώργιο με αναπληρωτή του το κ. Στούπα Θεόδωρο.

Ερώτηση :
-Γιατί επανέρχεται το θέμα;
-Από τη Τεχνική υπηρεσία του Δήμου ποιος – ποια μέλη  έχουν οριστεί στην Επιτροπή;

    Την 27η  Ιανουαρίου 2017 έχουμε το έγγραφο με αριθμό πρωτ 26572/339 της Περιφέρειας Δυτ Ελλάδας της ΠΕ Αιτ/νιας  Δ/νση Τεχν Εργων (ΑΔΑ: ΩΛΩΞ7Λ6-ΣΒ8).
ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στην πρώτη σελίδα του παραπάνω εγγράφου έχουμε:

     Η Δ/ντρια Τ.Ε της Π.Ε Αιτ/νιας, ως "Προϊσταμένη Αρχή" του έργου που αναφέρεται, έχοντας υπόψη………1,2,3,4, έγγραφα (παρακαλώ προσέξτε) το 5 έγγραφο:
     Το από 27/01/2017 έγγραφο της αναδόχου Κ/ξιας, που αφορά σε επιστροφή του από 24/01/2017 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Και Οριστικής παραλαβής, που του κοινοποιήθηκε νομίμως την 24/01/2017 με δήλωση ΑΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ. 

Σχόλιο: Το τι σημαίνει η άρνηση αυτή είναι εύκολο να καταλάβει κανείς και τι Ασκός του Αιόλου ανοίγει. ΟΨΟΜΕΘΑ.

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ την διακοπή της προσωρινής και οριστικής παραλαβής και την αναστολή της έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  


   Παρακαλώ προσέξτε το έγγραφο: "αφορούν σε ελλείψεις και ελαττώματα του έργου, που κρίνονται ως ουσιώδη και τα οποία οφείλει ο ανάδοχος να αποκαταστήσει  άμεσα".
   "Η εν λόγω αναστολή, ισχύει μέχρις ότου αποκατασταθούν από τον ανάδοχο οι ανωτέρω ελλείψεις-ελαττώματα"

Ερώτηση: 
Πρόεδρε του ΦΟΣΔΑ κ Κατσαμπίρη Γιώργο στην παραπάνω επιτροπή τι θέση πήρατε όσο αφορά,  ποιος πρέπει να αποκαταστήσει τα ελαττώματα και  τις ελλείψεις;

*************
       Στα πολλά  άρθρα μου αγαπητοί αναγνώστες χαρακτήρισα το ΧΥΤΑ ως χωματερή πολυτέλειας ρισκάροντας πολλά πράγματα. Δεν το έκανα τυχαία. Γνώριζα πολύ καλά τι έγραφα .  Αισθάνομαι πλήρως δικαιωμένος και ταυτόχρονα περήφανος γιατί έκανα το καθήκον μου απέναντι στους συνδημότες  μου και τον Έλληνα φορολογούμενο.
       Πολλοί άλλοι και κυρίως οι προερχόμενοι από το πρώην Δήμο Παλαίρου, πρώην Δήμαρχος, πρώην και νυν Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν έπραξαν τα δέοντα. Τους είχα καλέσει επανειλημμένως να το πράξουν. Τους παραδίδω στη κρίση σας.   
     Αντιδήμαρχε κ. Φραδέλο, και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Παλαίρου, Στρατηγέ κ. Γεροκωστόπουλε και μετά από αυτά ορίστε: ΠΕΔΙΟΝ ΔΟΞΗΣ και ΔΡΑΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΝ.  ΟΨΟΜΕΘΑ.

        Ο Πρόεδρος του ΦΟΣΦΑ κ. Κατσαμπίρης στο Δημοτικό Συμβούλιο ανέφερε δειλά, γενικά και αόριστα τα παραπάνω περί διακοπής της παραλαβής. Η  έκφραση του προσώπου του, όταν μιλούσε, με έβαλε σε βάσιμες υποψήφιες. Αμέσως κατάλαβα ότι κάτι  πολύ σοβαρό δεν πάει καλά. Ο Γιώργος υπήρξε μαθητής μου, με σπάνιο ήθος και γερό μαθηματικό μυαλό. Ξεκίνησε να ασχολείται με τη πολιτική όμως σε λάθος χρόνο. Στην αρχή της επαγγελματικής του καριέρας. 
    Στο σημείο αυτό θα επιτρέψετε ο δάσκαλος να πει στο πρώην του μαθητή του:
  Γιώργο από καρδιάς σου λέω: Πρόσεχε, βαδίζεις επικίνδυνους ατραπούς που ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ. Είμαι στη διάθεση σου, παρότι με πίκραινες.

************
Με έκπληξη, πίκρα και αγανάκτηση μετά από έρευνα διαπίστωσα τα παρακάτω: 
     Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΦΟΣΔΑ (μέλη ο Κατσαμπίρης, ο κ. Στούπας, και ο κ. Λαϊνάς) την 14η Φεβρουαρίου 2017 ενέκριναν το προϋπολογισμό του ΦΟΣΔΑ για το 2017 και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΣΔΑ την 15η Φεβρουαρίου 2017 (μέλη ο κ Κατσαμπίρης, ο κ Στούπας ο κ Κασόλας που ήταν παρόντα και ο κ Γαλούνης, ο κ Λαϊνάς  απουσίαζαν, αποφασίστηκαν τα παρακάτω με θετικές τις ψήφους του κ Κατσαμπίρη και του κ Στούπα και την αρνητική ψήφο  του κ Κασόλα σε σχέση με το Τεχνικό πρόγραμμα του ΦΟΣΔΑ για το 2017:
  


Περίεργα, καταπληκτικά, πρωτοφανή πράγματα:  
          Ενώ η Επιτροπή αποφάσισε τη διακοπή της παραλαβής και την αναστολή της έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου και έδειξε ως υπεύθυνο για τις ελλείψεις και τα ελαττώματα τον ανάδοχο, ο Πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ κ Κατσαμπίρης και το μέλος του ΔΣ ΦΟΣΔΑ, Αναπληρωτής Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος Οικονομικών  κ Στούπας Θεόδωρος, πρότειναν και ΨΗΦΙΣΑΝ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΟΥ ΦΟΣΔΑ ΤΟ 2017 ΑΥΤΑ ΝΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ .!!!!!!!

Παρακάτω είναι ο προϋπολογισμός του ΦΟΣΔΑ  για το 2017:

Το ποσό είναι αρκετά μεγάλο.

***********************
     Την 21 Απριλίου 2017 ημέρα Παρασκευή συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του ΦΟΣΔΑ που αποτελείται από το κ. Κατσαμπίρη Γεώργιο,το κ. Στούπα Θεόδωρο και το κ. Λαινά Κων/νο από το Δήμο Ξηρομέρου.
ΘΕΜΑ: Περί ψήφισης και διάθεσης πίστωσης  ΑΔΑ: ΨΒ9ΝΟΞΚΚ-Μ5Ν 

ΟΜΌΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ μεταξύ των άλλων:
1)Εγκρίνει και διαθέτει πίστωση 9.500 ευρώ για  "Πρόστιμο τμήματος Περιβάλλοντος"
Ερώτηση: κ. Κατσαμπίρη  αποκαταστάθηκαν οι ελλείψεις που είχαν επισημανθεί κατά τον έλεγχο;

2)Εγκρίνει και διαθέτει πίστωση 8.000 ευρώ για "Ανόρυξη γεωτρήσεων ελέγχου υδάτων" 
Παρατηρήση:  
 κ. Κατσαμπίρη ένας από τους λόγους που εμείς οι μεγαλύτεροι σε ηλικία διαφωνούσαμε και διαφωνούμε στην κατασκευή και λειτουργία του ΧΥΤΑ στη περιοχή μας ήταν η επίδραση του υδροφόρου ορίζοντα. Θα γνωρίζετε ασφαλώς το έγγραφο που υπογράφετε εσείς ο ίδιος με Αριθ πρωτ 119 και ημερ 02/11/2019 που στείλατε ως απάντηση εγγράφου του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Αιτ/νιας όπου το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εξέτασε δείγμα νερού από γεώτρηση την ύπαρξη της οποίας αγνοούσε ο κ Κασόλας όπως είπε στο ΔΣ, όπου έχουμε ένα πίνακα με παραμέτρους της ποιότητας του νερού και συμπέρασμα:
ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣ ΠΟΣΗ.
        Κατόπιν τούτου κ Κατσαμπίρη ο πρώην δάσκαλος σου δεν παραπληροφορεί και δεν σπέρνει κανένα πανικό. Μιλά και γράφει με ντοκουμέντα.
    Δήμαρχε κ. Αποστολάκη, Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι εδώ είναι ένα ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ που οφείλετε να πάρετε σοβαρά υπόψη.  

3)-Εγκρίνει και διαθέτει πίστωση 87.000 ευρώ για "Οφειλή βάσει διαταγής πληρωμής στη ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ"
Ερώτηση: κ. Κασόλα και κ. Κατσαμπίρη τι οφειλή είναι αυτή; Πως προέκυψε;

4)-Εγκρίνει και διαθέτει πίστωση 86.000 για "Οφειλή βάσει πληρωμής στη ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ".
Ερώτηση:  κ. Κατσαμπίρη τι οφειλή είναι αυτή; Πως προέκυψε;

5)-Εγκρίνει και διαθέτει πίστωση 12.300€ για "Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων"
Παρατήρηση: Με κάθε υπευθυνότητα εδώ νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά. Αναφέρομαι στην επίδραση του περιβάλλοντος από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ και δεν υπονοώ κάτι άλλο ΝΑ ΤΟ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΩ.  Αυτά που σκέπτομαι δεν έχω στοιχεία τεχνικά να τα στηρίξω και για αυτό το λόγο ΣΤΑΜΑΤΩ. Εύχομαι να μην χρειασθεί να επανέλθω.

Αγαπητοί Αναγνώστες
      Η προσέγγιση του θέματος από τη πλευρά μου γίνεται από πολιτική σκοπιά. Μηχανικός ή εργολάβος δεν είμαι. Πολιτικά διαπιστώνω περίεργα πράγματα που χρειάζονται απαντήσεις.  Κατά τη ταπεινή μου γνώμη αυτός που υποχρεούται να αποκαταστήσει τα ουσιώδη ελαττώματα του έργου και να  φροντίσει για τις ελλείψεις του έργου είναι ο ανάδοχος. Πάντως σε καμία περίπτωση οι Δημότες.
Το θέμα είναι βαθιά πολιτικό και δυστυχώς τέτοιες πρακτικές ταλανίζουν τη χώρα μας.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ:
1)-Δήμαρχε κ. Αποστολάκη, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι οφείλετε να  υπερασπίζετε τα συμφέροντα των Δημοτών και όχι των εργολάβων, των προμηθευτών  και των εταιρειών.
2)-Οφείλουν αυτοί που επί σειρά ετών πανηγύριζαν και έκαναν πολιτικά παιχνίδια στο πρώην Δήμο Κεκροπίας_-Παλαίρου με τα τρία έργα:
1) ΧΥΤΑ 2) Δρόμος Πογωνιά_- Πλαγιά κα 3) Εγκαταστάσεις, υποθαλάσσιος  αγωγός και αποχετευτικό  Παλαίρου_-ΔΕΠΟΣ-_Πογωνιάς, ΝΑ ΑΠΟΛΟΓΗΘΟΥΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΝΝΟΩ ) γιατί και τα τρία έργα  ΕΙΝΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ. 

Οι οικούντες την Ιερουσαλήμ τα συμπεράσματα μας τα έχουμε βγάλει.
ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΕΓΙΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟΣ. 
Αν όχι Θεού θέλοντος στο μέλλον θα πούμε πολύ περισσότερα.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ..........

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ

1)-Επιπρόσθετα ερωτήματα που χρειάζονται απάντηση:
Α) Τι αφορούσαν τα 400.000 ευρώ χρέος που παρέλαβε ο κ Κατσαμπίρης από το κ Κασόλα;
Β) Ποιοι εργάζονται  ονομαστικά από το Δήμο στο ΧΥΤΑ;
Γ) Οι Δήμοι που μεταφέρουν στο ΧΥΤΑ απορρίμματα πληρώνουν τα αντίστοιχα ποσά στο ΦΟΣΔΑ;
Δ) Τι συζήτησε ο δήμαρχος κ. Αποστολάκης μαζί με το δήμαρχο Λευκάδας Κώστα Δρακονταειδή, παρουσία του αρμόδιου  υπουργού στην Αθήνα κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα σύμφωνα με εξακριβωμένες δημοσιογραφικές πληροφορίες.

2)-Δημοτικέ Σύμβουλε κ Κατσαμπίρη Γιώργο οριστήκατε από το Δημοτικό Συμβούλιο ως μέλος της επιτροπής για τη διοικητική παραλαβή του έργου Αποχετευτικό δίκτυο, υποθαλάσσιος αγωγός και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής Παλαίρου ΔΕΠΟΣ, και Πογωνιάς.   Σας εφιστώ τη προσοχή. ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ.  ΠΡΟΣΕΞΤΕ τι ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ.  ΚΑΘΑΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.
    Το φάκελο που αποδεικνύει τον ανωτέρω  ισχυρισμό  μου τον έχω στείλει στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Σας συνιστώ να τον μελετήσετε.
10 σχόλια:

 1. Κατσαμπίρη διάλεξε με τους εργολάβους ή με τους Δημότες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τεκμηριωμένος πολιτικός λόγος. Υπερασπίζεται το τόπο μας ο Κώστας. Μπράβο και συνέχισε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ωραίο το βολβο πρόεδρε ;;;;;αμαξάρα μπαγάσα ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΤΟ VOLVO ΑΡΑΓΕ ΝΑ ΤΡΑΒΑΕΙ ΤΗΝ ΑΝΗΦΟΡΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ? ΜΠΑ ΝΑ ΤΟΥ ΧΑΡΙΣΟΥΝ ΚΑΛΥΤERA 4X4.KAPOIOI NOMIZOYN OTI ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΖΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕΝΟΥΝ ΜΥΣΤΙΚΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Κώστα τι να καταλάβει από αυτά ο Μπαλάφας; Κατσαμπίρη βοά ο τόπος. Σου δίνεται η ευκαιρία να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ο Τριαντακωνσταντής έχει δίκιο για τα 3 έργα του πρώην Δήμου Κεκροπίας- Παλαίρου. 'Εγινε μεγάλο πάρτι σε έργα που δεν τελείωσαν ποτέ ολοκληρωμένα ως ήταν προγραμματισμένο και με χρηματοδότηση εξασφαλισμένη.Το Δημοτικό Συμβούλιο της Κυριακής πρέπει να αναζητήσει την αλήθεια και να προβεί στις απαραίτητες κινήσεις πολιτικές και νομικές αν χρειασθεί. Φυσικά όλα θα κριθούν από τη στάση του Δημάρχου και κυρίως όλων των Δημοτικών Συμβούλων της Παλαίρου και των Προέδρων Παλαίρου, Πογωνιάς, Πλαγιάς και Περατιάς αν φυσικά υπάρχουν. Διαφορετικά πρόκειται για συγκάλυψη ολοφάνερη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μεγάλες αλήθειες που κουβεντιάζουμε μεταξύ μας , αλλά μόνο ο Κώστας τολμά και γράφει δημοσίως. Για τα 3 έργα που γράφει , τα είχε πει και στην ομιλία του προεκλογικά στο καφενείο του Τσουνάκα. Δυστυχώς δεν τον ακούσαμε. Κώστα θα τα πούμε από κοντά. Δεν μπορείς να φανταστείς ποιος είμαι από Ζαβέρδα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Δεν είναι δυνατόν τις ελλείψεις και τα ελαττώματα τα κατασκευαστικά να τα πληρώσουν οι Δημότες. Οφείλει ο ανάδοχος να ολοκληρώσει έργο και μετά να παραληφθεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος αρνήθηκε να υπογράψει το πρωτόκολλο που του επέδωσε η επιτροπή σημαίνει ότι δεν παραδέχεται τις ελλείψεις και τα ελαττώματα του έργου. Γιώργο Κατσαμπίρη είσαι υποχρεωμένος να πας με τα συμφέροντα των Δημοτών και όχι των εργολάβων και των εταιρειών. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβεβαιώσεις τους ψιθύρους που ακούγονται παντού. Διάλεξε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Γιώργο Κατσαμπίρη , οι αμαρτίες στο ΧΥΤΑ άρχισαν από τότε που άρχισε να κατασκευάζεται και συνεχίστηκαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι σήμερα. Θα δεχτείς να σου τα φορτώσουν όλα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο